Στο ΕΣΠΑ το έργο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή»

Στο ΕΣΠΑ το έργο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή»

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάσσεται, το έργο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Γιώργου Ζερβού, το έργο με δικαιούχο την περιφέρεια Αττικής έχει συνολικό προϋπολογισμό 30.826.112 ευρώ και αφορά στην πλήρη διευθέτηση κατά μήκος 2,9 χιλιομέτρων του ρέματος περιλαμβάνοντας 6 υποέργα, βασικότερα των οποίων είναι:

[*] Διευθέτηση του Ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης έως εκβολή του ρέματος

  • Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
  • Απαλλοτρίωση Ακινήτων

Η ένταξη και υλοποίηση του έργου επιλύει χρόνια προβλήματα της συγκεκριμένης περιοχής, επιδιώκοντας:

  • Tην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
  • Την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής με την εναρμόνισή του με την τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.

Με την υλοποίηση του έργου πρόκειται να διασφαλιστεί ένα ήδη κατασκευασμένο τμήμα μήκους 290μ, ενώ θα ολοκληρωθεί το τμήμα από το τεχνικό έργο διέλευσης της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου μέχρι το υφιστάμενο τεχνικό έργο του ρέματος στο ύψος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Επιπλέον, θα κατασκευαστεί η λεκάνη καταστροφής ενέργειας του ρέματος με συρματοκιβώτια και θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της κοίτης.