Στην αγορά της Τουρκίας η Έλτον με νέα θυγατρική

Στην αγορά της Τουρκίας η Έλτον με νέα θυγατρική

Τη διαδικασία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας “Marmara Endustriyel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi” με έδρα στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία δεν είχε έως τώρα συμμετοχή και με αντικείμενο όμοιο με αυτό της δραστηριότητας του ομίλου, ήτοι την προώθηση πρώτων υλών και χημικών πρώτων υλών, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Έλτον. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος Έλτον διά της 100% θυγατρικής του Elton Corporation Sa Ρουμανίας, απέκτησε συμμετοχή σε ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία “Marmara Endustriyel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi” με έδρα στον Δήμο Besiktas της Κωνσταντινούπολης.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της προώθησης και διανομής πρώτων υλών και χημικών πρώτων υλών στους τομείς:

-Τροφίμων
-Ζωοτροφών
-Βιομηχανικών Εφαρμογών
-Φαρμάκων, Καλλυντικών & Απορρυπαντικών
-Επεξεργασίας Νερού και Επιφανειών

Ο Όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει σταδιακά την ήδη ευρεία δραστηριότητα της νέας Θυγατρικής, περεταίρω και στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησής του.

Με την νέα Θυγατρική του εταιρεία στην Τουρκία, ο Όμιλος διαθέτει πλέον πρόσβαση σε μια αγορά άνω των 800 δις Δολαρίων Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και 78 εκατ. πληθυσμού εκ του οποίου μέσω της υφιστάμενης παρουσίας της νέας Θυγατρικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη και στην Σμύρνη, σε συνολικό πληθυσμό 20 εκατομμυρίων ανθρώπων (15 εκατ. & 5 εκατ. αντιστοίχως).

Ο Όμιλος σχεδιάζει επίσης, την περεταίρω και σταδιακή ανάπτυξή της παρουσίας της νέας Θυγατρικής Εταιρείας σε νέες γεωγραφικά αγορές, εντός και εκτός της χώρας.

Ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών, για την 12μηνη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, της νέας Θυγατρικής Εταιρείας ανέρχεται περί των 11 εκατ. Τουρκικών Λιρών ή 3,6 εκατ. ευρώ.

Το τίμημα δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.
Η εν λόγω εξαγορά δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3.1.7 του κανονισμού του Χ.Α.

Σύμβουλος για την υλοποίηση της συναλλαγής ήταν η Core Capital Partners, με την οποία ο Όμιλος Ελτον συνεργάσθηκε αποκλειστικά, με ουσιαστική της συνεισφορά και στην χαρτογράφηση της αγοράς της Τουρκίας.

Ο Όμιλος συνεπής στην εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς αυτής, επιτυγχάνει την διείσδυσή του σε μία εκ των σημαντικότερων και διαρκώς ανερχόμενων αγορών, αυτήν της Τουρκίας, η οποία δύναται να αποτελέσει και βάση για τα επόμενα αναπτυξιακά του σχέδια.