Σε αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού της η Πήγασος

Σε αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού της η Πήγασος

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης του δανεισμού της Πήγασος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «Η διοίκηση διατηρεί την πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών και προσβλέπει στη μεταστροφή του γενικότερου αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Οι μετοχές της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε», έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010.

Όπως επισημαίνει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, οι ζημιές αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση.

Οι προσπάθειες της διοίκησης έχουν ανακόψει το ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έγινε χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013) και είναι σε εξέλιξη αναδιαπραγμάτευση του δανεισμού.

Η διοίκηση διατηρεί την πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών και προσβλέπει στη μεταστροφή του γενικότερου αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά», τονίζει η Πήγασος Εκδοτική.