Προώθηση ρυθμίσεων για την επιχειρηματικότητα ζητούν οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι

Προώθηση ρυθμίσεων για την επιχειρηματικότητα ζητούν οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι

Παράταση δόθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης στην νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Πτωχευτικό Κώδικα έως τις 30 Ιουνίου 2016, ώστε να προετοιμάσει την εισήγησή της (η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 31 Ιανουαρίου 2016) ωστόσο οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι ετοιμάζουν την δική τους πρόταση για το θέμα που θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2016.

Με αφορμή την παράταση που δόθηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης δήλωσε ότι η παράταση εξυπηρετεί μεν το έργο της επιτροπής του υπουργείου αλλά η καθυστέρηση δεν εξυπηρετεί την άμεση λύση που επιθυμεί ο επιχειρηματικός κόσμος στα θέματα επιτάχυνσης της πτωχευτικής διαδικασίας και εισαγωγής πλήρως της 2ης Ευκαιρίας στο Πτωχευτικό Δίκαιο.

Έτσι, συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής που έχουν συστήσει οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι να παραμείνει αυτή η επιτροπή στο παλιό χρονοδιάγραμμα και να έχουν ολοκληρωθεί οι προτάσεις έως τις 20/1/2016, ώστε αυτές στην συνέχεια να υποβληθούν στους φορείς για έγκριση. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει ακόμη μία συνάντηση της επιτροπής μέχρι το τέλος του έτους ανάμεσα στις 14 και 18 Δεκεμβρίου».

Η Επιτροπή εργασίας προσδιόρισε τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί και τα οποία είναι:

- Πότε και πώς πρέπει να καθίσταται αφερέγγυα μια επιχείρηση.

- Ποιος είναι ο εύλογος και παραγωγικός συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση μιας πτώχευσης.

- Πόσο μπορεί να συντομευτεί ο χρόνος της πτώχευσης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η Πολιτεία;

- Πως και πότε θα ενεργοποιείται η Δεύτερη Ευκαιρία στους έντιμους πτωχεύσαντες και με ποιους όρους και προϋποθέσεις;

- Πως θα λειτουργήσει η πρόληψη στην προ-πτωχευτική διαδικασία για την ex ante 2η ευκαιρία της επιχείρησης που είναι σε κρίση και δεν έχει μπει ακόμα στο πτωχευτικό στάδιο.

- Πως να ενταχθεί στο νομοσχέδιο σε πάγια μορφή, η «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους ΜμΕ «εντός κρίσης» οφειλέτες έχασαν κάποια ρύθμιση και ιδιαίτερα των 100 δόσεων.

Στη συνεδρίαση, το Οικονομικό Επιμελητήριο έθεσε την κατεύθυνση της διοίκησής του να ληφθεί μέριμνα και για τους επιχειρηματίες που θα συναλλάσσονται με τον πρώην πτωχεύσαντα, που επανεπιχειρεί στα πλαίσια της δεύτερης ευκαιρίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ