OTE: Παντός καιρού και παντός χαρτοφυλακίου

OTE: Παντός καιρού και παντός χαρτοφυλακίου

Ο ΟΤΕ με την επίδοση του 2020 απέδειξε ότι είναι μια εταιρεία παντός καιρού. Όχι μόνο είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρος εταιρεία που ξέρει να ανταγωνίζεται σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον τιμών, αλλά γνωρίζει και να λειτουργεί σε συνθήκες που κάθε άλλο παρά κανονικές μπορούν να χαρακτηριστούν.

Σίγουρα το μέρισμα κέρδισε τις εντυπώσεις στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου, η θετική εικόνα ωστόσο είναι προϊόν μεγάλων αναδιαθρώσεων, πωλήσεων παγίων και αποεπένδυσης από θυγατρικές. Ο ΟΤΕ το 2007 ήταν μια εταιρεία με τζίρο 6,4 δις ευρώ και προσωπικό άνω των 34.000 ατόμων. Το πρόβλημα του ΟΤΕ ήταν ότι έπρεπε να μειώσει το μερίδιο αγοράς του ώστε να μη θεωρείται ότι έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας και παράλληλα να μειώσει το καθαρό χρέος του το οποίο το 2007 ήταν 4,2 δις ευρώ χωρίς να καταστρέψει τις ελεύθερες ταμειακές ροές που του έδιναν το πλεονέκτημα των υψηλών μερισμάτων. Και φαίνεται ότι τα κατάφερε. 

Ο ΟΤΕ παραμένει η εταιρεία με τις υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές στο ΧΑ (656 εκατ. ευρώ) και τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (1,164 δις ευρώ) και με καθαρό δανεισμό 1,04 δις ευρώ (συμπερ. και των χρηματοδοτικών. μισθώσεων) . Τα λειτουργικά  αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου θα μπορούσαν μάλιστα να είναι υψηλότερα αν δεν είχαν επηρεαστεί αρνητικά από εγγραφές προσαρμογών που σχετίζονται με την αποτίμηση της Telekom Romania Mobile κατά 11  εκατ. ευρώ. 

Κοιτώντας μπροστά οι μέτοχοι εκτός από τα 0,68 ευρώ ανά μετοχή θα πρέπει να αναμένουν και το ταμειακό αποτέλεσμα της πώλησης της Telekom Romania εντός του β’ εξαμήνου. Εκτιμάται ότι από το προϊόν της πώλησης τα 180 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ασφαλή προσέγγιση ως άμεση καταβολή μερίσματος καθώς από το σύνολο του τιμήματος σημαντικό μέρος θα μπει σε λογαριασμούς που συνδέονται με αιρέσεις του ελέγχου για το κλείσιμο της συναλλαγής. Αυτό μεταφράζεται σε μια διανομή 0,4 ευρώ επιπλέον με προοπτική να δωθούν άλλα 15 λεπτά με την οριστικοποίηση των σχετικών ελέγχων. Η αποκοπή του τακτικού μερίσματος θα γίνει στις 9 Ιουλίου ενώ το δεύτερο μέρισμα εκτιμάται ότι θα έρθει προς τον Νοέμβριο.  

Η διοίκηση ωστόσο δεν στάθηκε στην Ρουμανία αλλά ανέφερε ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να αναμένουν μεγαλύτερες ανταμοιβές για τη χρήση που τρέχει οι οποίες θα συνδέονται με την παραγωγή υψηλότερων ταμειακών ροών. Αυτό εξασφαλίζει την επανάληψη του ικανοποιητικού μερίσματος του 2020 αλλά και τη συνέχιση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Φέτος ένα μέρος των χαμένων εσόδων περιαγωγής – κοντά στα 22 εκατ. ευρώ - εκτιμάται ότι θα αναπληρωθεί από τη βελτίωση της τουριστικής κίνησης, ενώ δεν θα υπάρχει η πίεση στην τελική γραμμή από τη σταθερή τηλεφωνία της Ρουμανίας.

Ολοκληρώνοντας την πώληση της Telecom Romania, ο ΟΤΕ θα μείνει με το κομμάτι της κινητής (Telekom Romania Mobile) στο οποίο κατέχει το 70%. Θα ήταν μάλλον αναμενόμενο σε κάποιο κοντινό βάθος χρόνου ο ΟΤΕ να προχωρήσει στην πλήρη αποεπένδυση από την Ρουμανία δεδομένου ότι το κομμάτι αυτό απέδωσε το 2020 350 εκατ. ευρώ, 38,4 εκατ. ευρώ σε λειτουργικά και εκτιμώμενες ζημιές προ φόρων κοντά στα 45 εκατ. ευρώ.

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους η Ρουμανία έχει πληθυσμό 19,4 εκατ. ευρώ και ο τζίρος που πραγματοποιεί είναι αντικειμενικά μικρός για τα μεγέθη της αγοράς συν το γεγονός ότι η είσοδος σε φάσματα συχνοτήτων υψηλής ταχύτητας θα απαιτήσει ένα σοβαρό ύψος επενδύσεων. Επομένως, η αποεπένδυση και από την κινητή τηλεφωνία είναι θέμα χρόνου, ευτυχώς μικρότερου από το χρόνο που χρειάστηκε ο ΟΤΕ για να απεμπλακεί από το κομμάτι της σταθερής το οποίο εκτιμάται ότι υπερέβη τα 10 χρόνια. 

Η αποτίμηση του ομίλου στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγματεύεται στις 13 φορές τα κέρδη του 2021 και τις 6 φορές το EV/EBITDA ενώ η τακτική μερισματική απόδοση υπερβαίνει το 5%. Μετοχή επομένως για όλες τις κατηγορίες επενδυτών, ειδικά όμως για αυτούς που επιδιώκουν μια ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη μερισματική ανταμοιβή.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.