ΟΛΠ: Οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα προσάραξαν στο λιμάνι του Πειραιά

ΟΛΠ: Οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα προσάραξαν στο λιμάνι του Πειραιά

Τελικώς οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα φάνηκαν πιο έντονα τον Οκτώβριο στην κίνηση εμπορευματοκιβωτίων για τους προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ στον ΟΛΠ. Η μείωση ήταν της τάξης το 10,5% ενώ το σύνολο των TEUs που διακινήθηκε διαμορφώθηκε σε 364,4 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, επίδοση που είναι χαμηλότερη και από αυτή του Οκτωβρίου του 2018.

Πρόκειται για μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη αφού η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών αλλά και των ναύλων έχει σημαντική ελαστικότητα στην ζήτηση η οποία είχε ήδη διαγνωσθεί από τον Σεπτέμβριο. Μετά από ένα πολύ ικανοποιητικό καλοκαίρι που κινήθηκε με αύξηση 3,6% οι φθινοπωρινοί μήνες παρουσιάζουν μέση μείωση 7,2% δεδομένης και της χρονικής υστέρησης που παρουσιάζεται μεταξύ παραγγελιών και χρόνων παράδοσης.

Η χρονιά στο 10μηνο παρουσιάζει μείωση 1,9% με το συνολικό μέγεθος των διακινηθέντων εμπορευματοκιβωτίων να φθάνει τα 4,025 εκατ. TEUs επίδοση που έχει επηρεαστεί από το εξαιρετικά αδύναμο ξεκίνημα του 2021. Οι προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ είναι οι σημαντικότερες πηγές εσόδων του ΟΛΠ καθώς το 2020 συνεισέφεραν το 93% των λειτουργικών κερδών του ομίλου.

Παρόλα αυτά ο ΟΛΠ εκτιμάται ότι θα αναπληρώσει μέρος από το χαμένος έδαφος της κίνησης του εμπορευματικών σταθμών του λιμανιού, από την κρουαζιέρα και τις εκτελωνίσεις. Ειδικότερα, το δίμηνο της «αδυναμίας» των εμπορευματικών σταθμών καταγράφηκαν 79 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων έναντι 16 το 2020 και 86 το 2019.

Στο σύνολο της χρονιάς πάντως η Κρουαζιέρα τρέχει με 60% και οι εκτιμήσεις από τις προκρατήσεις του 2022 δείχνουν αύξηση 18% με 700 αφίξεις. Το 2021 θα είναι μια κερδοφόρα χρονιά για την κρουαζιέρα μετά από μια ζημιογόνος χρονιά αφού ο περιορισμένος αριθμός αφίξεων είχε σαν αποτέλεσμα την καταγραφή λειτουργικών ζημιών 618 χιλ. ευρώ το 2020 σε σύγκριση με τα 5,8 εκατ. ευρώ του 2019. 

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις αυτοκινήτων στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 οι ταξινομήσεις νέων αυτοκίνητων στη χώρα μας έφτασαν στις 88.167, ξεπερνώντας δύο μήνες νωρίτερα τα 80.977 αυτοκίνητα που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2020. Τα μεγέθη αυτά ευνοούν τα έσοδα φύλαξης και διακίνησης τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν σε ετήσια βάση τα 4,7 εκατ. ευρώ του 2019. 

Εκτός από τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει η εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου των 580 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση που εκτός από ίδια κεφάλαια και δανεισμό έχει και επιδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. Η έγκριση του επιχειρηματικού πλάνου ήταν προαπαιτούμενο για τη μεταβίβαση του υπόλοιπου 16% η οποία ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Ωστόσο, τα έργα ανάπτυξης των υποδομών του ΟΛΠ αναμένεται σε βάθος διετίας να αυξήσουν τη δυναμικότητα και να ενισχύσουν τα έσοδα του πρώτου λιμανιού της χώρας. Η παρουσία του Hellicon με ποσοστό 5,376% συνδέεται και με την βελτίωση των προοπτικών των μεγεθών της εταιρίας κατά την επόμενη χρήση. 

Η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ το 2020 και 2021 στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.