ΟΕΕ: Να ανασταλεί η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

ΟΕΕ: Να ανασταλεί η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Την αναστολή της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για το φορολογικό έτος 2015 και την έναρξη ισχύος τους από την 1η Ιανουαρίου του 2016, ζητά, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και τον αναπληρωτή, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ΟΕΕ εκτιμά ότι η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για τη φετινή χρονιά είναι πρακτικά αδύνατη, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης της σχετικής λογιστικής οδηγίας, αλλά και των προβλημάτων, που θα παρατηρηθούν στην οργάνωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κόλλιας, προς την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ είναι το εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ251/Α/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) για το φορολογικό έτος 2015. Επίσης, καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, το ΠΔ 1123/1980 περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και σειρά άλλων λογιστικών διατάξεων.

Για φορολογικά ζητήματα που έχουν ανακύψει, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει εκδώσει Αποφάσεις και Εγκυκλίους ώστε στο τέλος του φορολογικού έτους 2015 (χρήση 2015) να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π. Στις 16 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) εξέδωσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4308/2014.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θεωρεί ότι η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για το 2015, λαμβανομένης υπόψη αφενός μεν της έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας με μεγάλη καθυστέρηση και αφετέρου δε των προβλημάτων που θα παρατηρηθούν στην οργάνωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, είναι πρακτικά αδύνατη. Για την προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται από τη τήρηση των Ε.Λ.Π. και την επαρκή κατάρτιση - ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών στα ΕΛΠ, ο Φορέας μας προτείνει την παράταση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για το φορολογικό έτος 2016.