field_kentriki_fotografia
ΟΕΕ: Κεφαλικός φόρος η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Την πλήρη αντίθεσή του στην κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, τον οποίο χαρακτηρίζει ως κεφαλικό φόρο.

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, τους αρχηγούς των κομμάτων και τους προέδρους των εργοδοτικών φορέων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας κάνει λόγο για κοινωνικά άδικο μέτρο, αλλά κυρίως οικονομικά αναποτελεσματικό, που τελικά θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και σε απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ΟΕΕ προτείνει την επανεξέταση του άρθρου 53 για τις εισφορές τόσο των αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, όσο και των εργαζόμενων με μπλοκάκια, που εργάζονται ως μισθωτοί, αλλά ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επιπλέον, προτείνει τη διατήρηση του ΟΑΕΕ ως ταμείο κύριας ασφάλισης.

Θέσεις ΟΕΕ για το νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του προτεινομένου «Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας - Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», οι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν πλέον να καταβάλουν, ανεξάρτητα των χρόνων υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης του Ταμείου, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για το 2017, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να καταβάλουν το 20% του εισοδήματός τους του 2016, το οποίο θα χωρίζεται διά δώδεκα (μήνες).

Μάλιστα σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 586x20%= €117 μηνιαίως.

Επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν με ποσοστό 6,95% για εισφορά στον κλάδο υγείας και με εισφορά 7,5% για όσους ασφαλίζονται σε επικουρικό ταμείο.

Η ανάλυση των στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με βάση το νομοσχέδιο θα υπάρχουν μικρές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν χαμηλό φορολογητέο εισόδημα (κάτω από 12.000€ το χρόνο) αλλά ταυτόχρονα τεράστια επιβάρυνση για αυτούς που έχουν φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000€. Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.400€ που επέλεγε σήμερα - με το ισχύον καθεστώς - να ενταχθεί στην χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία (Π2) κατέβαλε για εισφορές κύριας σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 3.347€ και με το νέο σύστημα υπολογισμού οφείλει να καταβάλλει 5.498€ (20.400 Χ 26,95%, για τους κλάδους σύνταξης και υγείας) (αύξηση κατά 65%).

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο εξαλείφεται κάθε στοιχείο αναλογικότητας εισφορών και συνταξιοδοτικής παροχής, γεγονός που θα αυξήσει τα φαινόμενα εισφοροδιαφυγής. Είναι ενδεικτικό ότι ελεύθερος επαγγελματίας με φορολογητέο εισόδημα άνω των 30.000€ θα καταβάλλει σωρευτικά υψηλότερες εισφορές από την συνολική συνταξιοδοτική παροχή που θα λάβει, ενώ στα 50.000€ θα καταβάλλει διπλάσιες εισφορές.

Ταυτόχρονα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται εντός ενός δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά την παρατεταμένη ύφεση και την πολύ υψηλή ανεργία, πρέπει να αντιμετωπίσουν - πέραν της αύξησης του ύψους των ασφαλιστικών τους εισφορών - και την αύξηση της φορολόγησής τους, της προκαταβολής φόρου, της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος.

Το ΟΕΕ θεωρεί ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε αυτό το βαθμό είναι κοινωνικά άδικη, αλλά κυρίως οικονομικά αναποτελεσματική, διότι θα οδηγήσει την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων στην ανεργία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και άρα την απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ΟΕΕ προτείνει την επανεξέταση του άρθρου 53 για τις εισφορές:
α) των αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών, τον κλάδο που στηρίζει την ελληνική οικονομία,
β) των εργαζόμενων με μπλοκάκια, μια ιδιαίτερη κατηγορία απασχολουμένων οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί, αλλά ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (με το καθεστώς αυτό εργάζονται οι νέοι επιστήμονες).

Λόγω του διαφορετικού καθεστώτος της άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος σε σχέση με τη μισθωτή εργασία, το ΟΕΕ προτείνει τη διάρθρωση του νέου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης ως εξής:

Α. Τρία Ταμεία Κύριας Ασφάλισης
Μισθωτών
Ελεύθερων Επαγγελματιών
Αγροτών
Β. Ένα ταμείο επικούρησης και εφάπαξ με δύο αυτοτελείς κλάδους.