ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,25 δισ. ευρώ από έντοκα 26 εβδομάδων

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,25 δισ. ευρώ από έντοκα 26 εβδομάδων

Το ποσό των 1,25 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα Τρίτη ο ΟΔΔΗΧ σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,625 δισ. ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Σημειώνεται πως η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.