ΟΔΔΗΧ: Αμετάβλητη στο 2,7% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων

ΟΔΔΗΧ: Αμετάβλητη στο 2,7% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων και ύψους 1 δισ. ευρώ διενεργήθηκε σήμερα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,70%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,3 δισ. ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.