Μπορεί η ΕΤΕ να κρατήσει την Εθνική Ασφαλιστική;

Μπορεί η ΕΤΕ να κρατήσει την Εθνική Ασφαλιστική;

Μέσα στον επόμενο χρόνο η Εθνική Ασφαλιστική θα έχει διαφορετική μετοχική σύνθεση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Εθνική Τράπεζα είναι αναγκασμένη να προχωρήσει στην εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και να... βγάλει από πάνω της τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Η «αποδέσμευση» της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί όχι μόνο στρατηγική απόφαση της τράπεζας αλλά και δέσμευση στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνηθεί με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp).

Η επιθυμία, ωστόσο, της διοίκησης της ΕΤΕ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του liberal.gr, ξεκάθαρη: η Εθνική Ασφαλιστική θα είναι το τελευταίο «χαρτί» που θα πέσει στο… τραπέζι των πωλήσεων.

Μετά την επικείμενη πώληση του συνόλου της συμμετοχής στην Finansbank, η ΕΤΕ σκοπεύει να προχωρήσει σε μία σειρά κινήσεων για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου οι οποίες θεωρούνται επιβεβλημένες. Μία από αυτές είναι και η διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσα στο 2016.

Όμως η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα είναι κερδοφόρα, δεσπόζει στον κλάδο και κυριαρχεί στην αγορά, με μερίδιο άνω του 25% στον κλάδο Ζωής (άνω του 58% στα συνδεδεμένα με επενδύσεις προϊόντα Ζωής) και περίπου 11% στον κλάδο Ζημιών. Παράλληλα, η διοίκησή της δηλώνει έτοιμη τόσο κεφαλαιακά όσο και οργανωτικά να λειτουργήσει στο νέο αυστηρότερο καθεστώς του Solvency II που τίθεται σε εφαρμογή την 1Η Ιανουαρίου 2016

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, από την αρχική κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προσπαθούσε να αξιολογήσει τα δεδομένα και να δει πως θα καταφέρει να διατηρήσει στον όμιλο μία ιστορική εταιρεία που έχει οικονομική αλλά και «συναισθηματική» αξία.

Και δεν μετράει μόνο η αξιοσημείωτη παραγωγή ασφαλίστρων αλλά και το γεγονός ότι ο αφελληνισμός μίας ακόμη εταιρείας του κλάδου, σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο περικοπών είναι έννοιες αντίθετες με την ιστορία της.

Επιπλέον, τα περιθώρια ανάπτυξης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα είναι τεράστια και στην Εθνική εκτιμούν ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι το κατάλληλο όχημα για να ωφεληθεί ο όμιλος από τη συγκεκριμένη προοπτική. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όπως αναφέρουν έμπειρα στελέχη του κλάδου, στον κλάδο Ζωής η ελληνική ασφαλιστική αγορά εμφανίζει διείσδυση 4 φορές χαμηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και η προοπτική σύμπραξης των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών με το κράτος είναι ένας ακόμη λόγος που κάνει την Εθνική Ασφαλιστική ελκυστική, όχι μόνο για τους υποψήφιους επενδυτές αλλά και για τη μητρική της εταιρεία. Το δίλημμα του αν θα πρέπει να ποντάρει η ΕΤΕ στην ασφαλιστική της δεν υφίσταται από τη στιγμή που υπάρχει δέσμευση προς την DGComp για πώληση τουλάχιστον του 75%.

Όμως τόσο το αποτέλεσμα της πώλησης της Finansbank, όσο και οι υπόλοιπες κινήσεις (πωλήσεις ασφαλιστικών σε Ρουμανία και Κύπρο, έξοδος από αγορές και περικοπές δαπανών) θα κρίνουν την τελική απόφαση για την διατήρηση ενός ποσοστού.

Και αυτό γιατί ολοκληρώνοντας τη διαδικασία πώλησης του μεγαλύτερου asset του ομίλου, η ΕΤΕ θα προχωρήσει άμεσα στην διευθέτηση των υπόλοιπων «εκκρεμοτήτων». Ελπίζοντας, πάντα, να καταφέρει να «απελευθερώσει» κεφάλαια, να μειώσει τη συμμετοχή του δημοσίου «καθαρίζοντας» με τα μετατρέψιμα ομόλογα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια τόσο ώστε να κρατήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο στην Εθνική Ασφαλιστική.

Στην Εθνική θεωρούν ότι μία τόσο ιστορική θυγατρική, η οποία μάλιστα δείχνει σημάδια ανάκαμψης και προοπτικές ανάπτυξης, πρέπει να διατηρήσει τους δεσμούς της με τον όμιλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιθυμούν να ωφεληθούν από την πώλησή της και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή (κυρίως για τη συνεργασία με το δίκτυο της τράπεζας στα προϊόντα bancassurance).

Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί την αρχαιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με αδιάκοπη λειτουργία άνω των 120 ετών. Στο α' εξάμηνο του 2015 εμφάνισε κέρδη προ φόρων της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, με 160 εκατ. ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και 92 εκατ. ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων κατά Ζημιών. Η εταιρεία απασχολεί 800 άτομα ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 595 εκατ. ευρώ.