Με τους νέους αγρότες θα πάρει μπρος το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Με τους νέους αγρότες θα πάρει μπρος το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Της Ξανθής Γούναρη

Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση θα είναι οι πρώτες προσκλήσεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2015, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τελευταίο από τα 118 προγράμματα που κατέθεσαν τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε, το ελληνικό ΠΑΑ (4,7 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και 1,2 δισ. ευρώ από εθνική συγχρηματοδότηση) αναμένεται να πάρει μπρος μετά το πρώτο τρίμηνο του 2016, ξεκινώντας από τη «ναυαρχίδα» των μέτρων, ήτοι τις start up των νέων αγροτών έως 40 ετών. Τα σχέδια βελτίωσης και ο τομέας της μεταποίησης θα ακολουθήσουν σε διάστημα λίγων μηνών, ενώ περίπου το ίδιο διάστημα φιλοδοξούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επανενεργοποιηθεί και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ), προκειμένου να συνδράμει τα σχέδια των εν δυνάμει επενδυτών.

Υπενθυμίζεται το ΤΑΕ χρηματοδοτήθηκε με 115.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ενώ το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο έφθασε στα 253.000.000 ευρώ με την επένδυση, εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς ιδίων κεφαλαίων ύψους 138.000.000 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε επιλεγεί από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεπενδυτή του ΤΑΕ.

Ωστόσο, στα δύο χρόνια λειτουργίας του ΤΑΕ ελάχιστες επενδύσεις κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν, με αποτέλεσμα την ανάκληση των πόρων από το ΠΑΑ 2007-2013.

Ποιους στηρίζει

Σύμφωνα με το ΠΑΑ 2014-2020, αναμένεται ότι 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις σε αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό (Σχέδια Βελτίωσης) και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση (Νέοι Αγρότες). Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι οι νέοι γεωργοί θα επωφελούνται επίσης από κατάρτιση και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις τους, στο πλαίσιο των αντίστοιχων μέτρων του προγράμματος.

Επιπλέον, περισσότερες από 8.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης ενώ περίπου 600 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγρο-διατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Στήριξη θα παρέχει το ΠΑΑ και για την τοπική ανάπτυξη σε Ομάδες Τοπικής Δράσης, μέσω της πρωτοβουλίας Leader, καλύπτοντας σχεδόν το ήμισυ του αγροτικού πληθυσμού και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες από περίπου το 10% του πληθυσμού της υπαίθρου, περιλαμβανομένων των υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. ευρυζωνικό διαδίκτυο).

Τα πέντε σημαντικότερα μέτρα του ΠΑΑ από την άποψη του προϋπολογισμού (συνολική δημόσια συνεισφορά) είναι:

1) Ποσό 1,49 δισ. ευρώ διατίθεται για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού.

2) Ποσό 1,101 δισ. ευρώ διατίθεται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

3) Ποσό 801,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για τη βιολογική γεωργία.

4) Ποσό 472,2 εκατ. ευρώ διατίθεται για γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα.

5) Ποσό 438,1 εκατ. ευρώ διατίθεται για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.