Το κόστος της πανδημίας για τις εισηγμένες επιχειρήσεις

Το κόστος της πανδημίας για τις εισηγμένες επιχειρήσεις

Οι επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα. Σε πλήρη εφαρμογή στρατηγικές μείωσης του κόστους και αύξησης της ρευστότητας για τα δύσκολα που είναι μπροστά. Οι προσδοκίες για την «επανεκκίνηση» στο ορατό μέλλον. Ποιες εταιρείες είναι σε πλεονεκτική θέση και ποιες αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις

Μαζί με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων οι εισηγμένες προχωρούν σταδιακά σε ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων που θα έχει στα οικονομικά τους αποτελέσματά τους η πανδημία. Παράλληλα μια σειρά από κλαδικά δεδομένα αποτυπώνουν τις αλλαγές στις τάσεις στη ζήτηση προϊόντων το διάστημα που μεσολαβεί από τις 10 Μαρτίου έως και σήμερα. Οι εισηγμένες εταιρείες, όπως αναμενόταν, έχουν στρέψει την προσοχή τους στη μείωση του σταθερού κόστους και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, δίνοντας μια αρκετά ειλικρινή εικόνα των επιπτώσεων και των πρώτων εσωτερικών ενεργειών που έθεσαν σε εφαρμογή:

ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι το οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας στα μικτά κέρδη προ εισφορών (GGR) εκτιμάται στα 135 εκατ. ευρώ, μηνιαίως. Σε επίπεδο EBITDA, η μηνιαία επίπτωση εκτιμάται σε 50 με 53 εκατ. ευρώ (11% με 12% του ετήσιου EBITDA), ενώ οι κινήσεις μείωσης δαπανών μπορεί να μετριάσουν την επίπτωση στα λειτουργικά μεγέθη κατά 4 με 6 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του οργανικού κόστους είναι συνδεδεμένο με τον κύκλο εργασιών (κοντά στο 70%). Κάθε μήνα η εταιρεία «καίει» περί τα 20-21 εκατ. ευρώ, έχοντας διαθέσιμη ρευστότητα 623 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Το τακτικό μέρισμα του 2019 έχει τεθεί υπό την αίρεση της διάρκειας των μέτρων περιορισμού.

Quest Συμμετοχών

Μετά το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής, η δραστηριότητα αναμένεται να σημειώσει σημαντική μείωση πωλήσεων, τουλάχιστον μέχρι την άρση της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων. Εξαίρεση αποτελεί η Quest On Line, η οποία εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί το 53% του κύκλου εργασιών και το 23% των κερδών προ φόρων. H δραστηριότητα της Unisystems δεν φαίνεται να επηρεάζεται, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, όσον αφορά τα έσοδά της, με το δεδομένο των πολλών ανεκτέλεστων έργων. Οι υπηρεσίες της ACS εκτιμάται ότι θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, καθώς εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο αποτελεί πλέον βασικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δυστυχώς, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχουν πολλές δυσκολίες στη λειτουργία του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας και τις παραδόσεις των δεμάτων.

Με εξαίρεση τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πτώση των συναλλαγών είναι δεδομένη στους περισσότερους κλάδους του εμπορίου, γεγονός που πιθανόν να μειώσει τα έσοδα της εταιρείας κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό. H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φ/β συστήματα, συνεχίζεται κανονικά και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι πληρωμές των παραγωγών από τον ΔΑΠΕΕΠ θα συνεχιστούν κανονικά.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως καθυστερήσεις είτε στην υλοποίηση έργων που βρίσκονται σε τελικό στάδιο είτε στην εισπραξιμότητα απαιτήσεων από τον ΔΑΠΕΕ. Τυχόν καθυστέρηση στην είσπραξη από τον ΔΑΠΕΕ για έξι μήνες θα δημιουργήσει, έστω και προσωρινά, ταμειακό θέμα της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος έχει επαρκή ρευστότητα (257 εκατ. ευρώ) για να ολοκληρώσει τις επενδύσεις σε αιολικά που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εγκατάστασης.

Lamda Development

Η Lamda Development υπολογίζει σε 5,3 εκατ. ευρώ επί των λειτουργικών κερδών (EBITDA), βάσει του κακού σεναρίου, εάν δεν εισπράξει καθόλου ενοίκια, την επίδραση από το κλείσιμο των καταστημάτων. Η επίπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) και στο NAV ανά μετοχή σε μηνιαία βάση εκτιμάται σε 4 εκατ. και 0,023 ανά μετοχή αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει τιμολογήσει τα μισθώματα για Μάρτιο και Απρίλιο, τα οποία αντιστοιχούν στο 60% του ενοικίου, όπως προβλέπουν τα κυβερνητικά μέτρα, γεγονός που έχει αρνητική επίπτωση κατά 2,6 εκατ. ευρώ στα μηνιαία λειτουργικά κέρδη ή 2 εκατ. ευρώ στο NAV. Με βάση τον ισολογισμό του 2019, η καθαρή αξία του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 6,54 ευρώ ανά μετοχή.

Motor Oil/Ελληνικά Πετρέλαια

Στα μέσα Μαρτίου η μείωση της κατανάλωσης σε βενζίνη ήταν κοντά στο 10%, με το ποσοστό να ξεπερνά το 50% στις δύο τελευταίες εβδομάδες του μήνα. Από τις αρχές του Μαρτίου έως και την προηγούμενη εβδομάδα οι πωλήσεις της βενζίνης έπεσαν 20% και του ντίζελ κίνησης 8%, ενώ ήταν αυξημένη κατά 22% η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, λόγω του κρύου. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση που παρατηρείται στη ζήτηση για καύσιμα κίνησης αεροπλάνων (εκτ. 80% μετά τις 15 Μαρτίου).

Ικτίνος

Οι πωλήσεις προς την Κίνα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν αισθητά μειωμένες, ενώ κάμψη αναμένεται και στο 2ο τρίμηνο του έτους. Το 96% των πωλήσεων κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, ενώ πάνω από το 50% των εξαγωγών κατευθύνονται στην Κίνα. Σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές της εταιρείας κατέχουν οι ΗΠΑ, οι χώρες του Αραβικού Κόλπου, αλλά και η Ευρώπη. Συνεπώς η μεταφορά της πανδημίας στις χώρες αυτές αλλάζει τα δεδομένα για την εταιρεία, για άγνωστο προς το παρόν διάστημα. Η εταιρεία για τις πρώτες 45 ημέρες του 2020 είχε μια αύξηση του κύκλου εργασιών 24%. Μετά όμως την εξάπλωση του Covid-19 υπήρξε μείωση του τζίρου κατά 40%, καταλήγοντας να κλείσει το α' τρίμηνο του 2020 με μια υποχώρηση του κύκλου εργασιών κατά 22%.

Σαράντης

Η εταιρεία είναι η πλέον ευνοημένη λόγω αντικειμένου, εμφανίζοντας αύξηση πωλήσεων κατά 25% στο α' τρίμηνο του 2020. Ευνοείται και από το ότι το 90% των πωλήσεων κατευθύνεται σήμερα σε εν λειτουργία λιανικά δίκτυα, όπως τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία. Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη εκτιμήθηκε ότι το περιθώριο λειτουργικού κέρδους θα είναι υψηλότερο από 15% (εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Estee Lauder). Επίσης, η μέση αύξηση του 25% στο α' τρίμηνο αφορά όλες τις κατηγορίες προϊόντων, πλην της επιλεκτικής λόγω του lockdown των δικτύων καλλυντικών. Ο όμιλος λειτουργεί στο 100% σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες και έχει επαρκή στοκ αποθεμάτων για την παραγωγή. Από τη μείωση της δραστηριότητες της Estee Lauder, λόγω της υπαγωγής των καταστημάτων στα περιοριστικά μέτρα, αναμένεται μείωση της συνεισφοράς των λειτουργικών κερδών (ΕΒΙΤ) κατά 2 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 10 εκατ. ευρώ σε επίπεδο έτους.

Πλαίσιο/Φουρλής

Από 21% στο τέλος του 2019 σε 44% στις αρχές Απριλίου έχει αυξηθεί το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. H Φουρλής ανακοίνωσε ότι έχει δυνατότητες περιστολής του λειτουργικού κόστους κατά 50%. Το Πλαίσιο έχει καταφέρει να περιορίσει τους χρόνους αποστολής στο 90% των παραγγελιών λιγότερο από τέσσερις ημέρες, λόγω του ιδιόκτητου στόλου διανομής, αλλά και της εμπειρίας στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου (10%-12% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών).

Jumbo

Η εκτιμώμενη μείωση στον τζίρο της εταιρείας είναι 95% μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση και το κλείσιμο των καταστημάτων. Από το ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα οι πωλήσεις έχουν διπλασιαστεί και υπολογίζονται στο 5%, από 2,5% προηγουμένως. Η ένταση της κίνησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχει αυξήσει τον χρόνο αναμονής παραλαβής προϊόντων στις 14 ημέρες.

Κλωστοϋφαντουργία: Σε αναστολή δραστηριοτήτων ή με προσωπικό ασφαλείας έχουν αναπροσαρμόσει τη λειτουργία τους οι Βαρβαρέσος, Φιερατέξ, Επίλεκτος στον τομέα των κλωστών και Κλωστήρια Ναυπάκτου.

*Η στήλη «Ο αντισυμβαλλόμενος» δημοσιεύεται στην οικονομική εφημερίδα «Liberal markets» που κυκλοφορεί με τον «Φιλελεύθερο» του Σαββάτου

**Το περιεχόμενο της στήλης είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα επενδυτικά προϊόντα και εργαλεία που τυχόν αναφέρονται, περιγράφονται και αναλύονται ενέχουν κινδύνους και μπορεί να είναι ακατάλληλα για επενδυτές, με βάση τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, τους στόχους και την οικονομική κατάσταση. Οι απόψεις είναι προσωπικές.