Κατασκευή τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων για την Cosco

Κατασκευή τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων για την Cosco

Την παρακολούθηση της κατασκευής τριών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για λογαριασμό της COSCO Container Lines Co, Ltd (COSCON ), που θα είναι τα μεγαλύτερο στον κόσμο και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και καύσιμο LNG, ανέλαβε ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL σε συνεργασία με τον κινεζικό China Classification Society (CCS).

Τα συγκεκριμένα πλοία δυναμικότητας 20.000 teu έκαστο, θα κατασκευαστούν στα κινεζικά ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company (SWS), για λογαριασμό της COSCO Container Lines Co, Ltd (COSCON ) με ημερομηνία παράδοσης τον Ιανουάριο του 2018.

Το ναυπηγείo SWS ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει μια έκταση πέντε εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα με προκυμαίες τεσσάρων χιλιομέτρων συνολικά.Έχει ένα εργατικό δυναμικό περίπου 24.000 εργαζομένων.

Τα συγκεκριμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό καθώς από το «χτίσιμό τους» δημιουργούνται όλες οι τεχνικές και μηχανολογικές διευκολύνσεις για να μπορούν να χρησιμοποιούν όταν το θελήσει μελλοντικά ο πλοιοκτήτης και καύσιμο LNG (σσ.LNG Ready).

Επίσης οι μηχανές των τριών αυτών πλοίων έχουν σχεδιαστεί και θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να χρησιμοποιήσουν LNG.

Τα ναυπηγικά σχέδια για τα πλοία αυτά που θα δρομολογηθούν στις γραμμές Ασίας - Ευρώπης έχει κάνει η Marine Design and Research Institute of China (MARIC).

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι της ΜSC με 18.500 teu.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ