field_kentriki_fotografia
Καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους

Του Γιώργου Φιντικάκη

Καταργείται η μονιμότητα για νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους της ΔΕΗ, και οι από εδώ και πέρα προσλήψεις θα γίνονται με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, και με διαφορετικές αμοιβές από εκείνες των υφιστάμενων. 

Ταυτόχρονα εισάγονται κίνητρα για προσέλκυση στη ΔΕΗ στελεχών από την αγορά, καθιερώνονται προϋποθέσεις για εθελούσιες εξόδους, επιτρέπονται εθελοντικές μετακινήσεις εργαζομένων της ΔΕΗ προς το Δημόσιο, αλλά διευκολύνεται και η εσωτερική κινητικότητα εντός της επιχείρησης.

Είναι μερικές μόνο από τις διατάξεις που φέρνει το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, που παρουσιάστηκε νωρίτερα στο υπουργικό συμβούλιο και το οποίο βάζει τις προϋποθέσεις για μια εντελώς διαφορετική επιχείρηση από την σημερινή.

Στόχος, όπως είπε ο υπ. Ενέργειας Κ.Χατζηδάκης είναι να μειωθεί το μισθολογικό κόστος της ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας ότι καθιερώνονται εργαζόμενοι 2 ταχυτήτων- οι παλαιοί και οι καινούργιοι- με διαφορετικό εργασιακό καθεστώς.

Συγκεκριμένα, τα 10 μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ προβλέπουν ότι :

1. Καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους της ΔΕΗ, ενώ στο εξής γίνονται ευέλικτες οι προσλήψεις. Όσοι θα προσλαμβάνονται από εδώ και πέρα στην επιχείρηση, δεν θα είναι μόνιμοι, παρά θα έχουν ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, προκειμένου η ΔΕΗ να έχει το πνεύμα του ιδιωτικού τομέα. Η εμπλοκή του ΑΣΕΠ θα προβλέπεται ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας των προσλήψεων, αλλά την διαδικασία θα τρέχει η επιχείρηση. «Η ΔΕΗ δεν ανήκει στο στενό Δημόσιο τομέα, δεν είναι υπουργείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

2. Καταργείται η μονιμότητα των γενικών διευθυντών και διευθυντών της ΔΕΗ. Από εδώ και στο εξής, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη θα έχουν 3ετή συμβόλαια, ενώ θα επιλέγονται με προκήρυξη, που θα απευθύνεται τόσο στα υφιστάμενα στελέχη της επιχείρησης, όσο και στην ιδιωτική αγορά.

3. Εισάγονται κίνητρα για την προσέλκυση στελεχών από την αγορά. Οι αμοιβές των 80 γενικών διευθυντών και διευθυντών του ομίλου, δηλαδή της μητρικής ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ, και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα καθορίζονται από το ΔΣ της επιχείρησης, έπειτα από πρότασης ειδικής επιτροπής. Έτσι, εκτιμάται ότι θα σταματήσει η μεγάλη διαρροή στελεχών από ΔΕΗ προς τον ανταγωνισμό.

4. Ενισχύεται η μεσαία βαθμίδα διοίκησης της ΔΕΗ. Δηλαδή οι βοηθοί διευθυντές, σε ποσοστό 20%, θα μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται από την ιδιωτική αγορά, με απόφαση του ΔΣ.

5. Τίθενται προϋποθέσεις στο νομοσχέδιο για εθελούσιες εξόδους που θα επιβαρύνουν την ΔΕΗ, και όχι τους φορολογούμενους και τα ταμεία. Ακριβώς επειδή θα μειωθεί το κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ, εκτιμάται ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να καλύψει το κόστος για τις εθελούσιες έξοδοι. Μάλιστα υπολογίζεται ότι αυτό το κόστος θα έχει αποσβεστεί από την ΔΕΗ εντός της προσεχούς διετίας. Στην πράξη η επιχείρηση θα ακολουθήσει το  μοντέλο ΟΤΕ, για τις εθελούσιες εξόδους της περιόδου 2012-2014, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, που αρνήθηκε να εκτιμήσει πόσους θα αφορά. «Η λογική είναι ότι θα υπάρχουν κίνητρα, που θα είναι λελογισμένα στο πλαίσιο αντοχών της ΔΕΗ, με στόχο η απόσβεση του κόστους να γίνει εντός 2ετίας-3ετίας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

6. Διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των εργαζομένων. Αίρονται δηλαδή οι περιορισμοί στο σύστημα εσωτερικής κινητικότητας, ώστε κάποιοι να μπορούν να μετακινηθούν από ΔΕΗ σε ΔΕΔΔΗΕ ή ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

7. Επιτρέπονται εθελοντικές μετακινήσεις εργαζομένων από ΔΕΗ προς το Δημόσιο. Ένα μέτρο που μπορεί να αφορά κυρίως νεότερους εργαζόμενους.

8. Εισάγεται ευέλικτο πλαίσιο για τις προμήθειες. Σήμερα η ΔΕΗ ακόμη και για χαμηλά ποσά, ακολουθεί μια μακρόσυρτη διαδικασία, που προφανώς συνιστά ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην αγορά ηλεκτρισμού. Η όποια ρύθμιση θα σέβεται το κοινοτικό δίκαιο και τις αποφάσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, ωστόσο παρακάμπτονται οι χρονοβόρες διαδικασίες. Καθιερώνονται εγγυήσεις, όπως διασφάλιση του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ ειδική επιτροπή θα ελέγχει τις προμήθειες.

9. Ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ, προκειμένου να λειτουργεί ως σύγχρονη ανώνυμη εταιρεία. Εισάγεται η επιτροπή αμοιβών και προσλήψεων, που θα έχει την ευθύνη για διαδικασία προσλήψεων και πολιτικής αμοιβών για υψηλόβαθμα στελέχη.

10. Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Ενώ μέχρι σήμερα υπάρχει έκπτωση 75% για εργαζομένους και συνταξιούχους, αυτή καταργείται όχι μόνος στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, αλλά και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Η ρύθμιση είχε θεσπιστεί το 1990. Στο εξής καθιερώνεται μια έκπτωση 30% για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.