Ικτίνος: Αυξημένα τα κέρδη προ φόρων στο τρίτο τρίμηνο

Ικτίνος: Αυξημένα τα κέρδη προ φόρων στο τρίτο τρίμηνο

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών προ φόρων εμφάνισε η Ικτίνος Ελλάς το τρίτο τρίμηνο του 2015. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, στο 3ο τρίμηνο 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 σημειώθηκε αύξηση κατά 25% στον κύκλο εργασιών και κατά 19,35% στα κέρδη προ φόρων. 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25% και διαμορφώθηκε σε 25.391 εκατ. ευρώ έναντι 20.302 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.033 εκατ. ευρώ έναντι 4.217 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,35%.

Οι εξαγωγές της εταιρείας για το 3ο τρίμηνο 2015, ανήλθαν σε 21.504 εκατ. ευρώ έναντι 18.102 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,8%. 

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,5% και διαμορφώθηκε σε 27.018 εκατ. ευρώ έναντι 21.520 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4.661 εκατ. ευρώ έναντι 3.389 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,5%.