Ιδιώτες αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τους οφειλέτες του δημοσίου- Έλεγχοι και στα υποθηκοφυλακεία

Ιδιώτες αναλαμβάνουν να εντοπίσουν τους οφειλέτες του δημοσίου- Έλεγχοι και στα υποθηκοφυλακεία

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αναγκάζει την ηγεσία της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων να βάλει στο παιχνίδι και ιδιώτες ελεγκτές. Όπως όλα δείχνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα προσεγγίσουν τα 95 δισ. ευρώ από 30 δισ. ευρώ που ήταν το 2010. Η σκληρή φορολογική πολιτική είχε ω αποτέλεσμα την δραματική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με τους φορολογούμενους να αδυνατούν να πληρώσουν τους πολλαπλούς φόρους και τις επιχειρήσεις να πτωχεύουν η μία μετά την άλλη. 

Η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο και η ηγεσία της ΓΓΔΕ, ακολουθώντας και τις συστάσεις των πιστωτών της χώρας προχωρά στην πρόσληψη ιδιωτών οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναλάβουν την αξιολόγηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τα Ταμεία, προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση.

Η ιδιωτική εταιρεία θα έχει πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών και στις τραπεζικές τους καταθέσεις, που έχει στη διάθεσή της η εφορία, προκειμένου να διαπιστώσει την ποιότητα του χρέους. Δηλαδή η εταιρεία θα αναλάβει να ξεκαθαρίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια μπορούν να εισπραχθούν και ποια όχι. Σύμφωνα με το μνημόνιο, η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες διαλογής των μεγάλων οφειλετών, με βάση την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να καθοριστεί η βιωσιμότητά τους και το κατά πόσον μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους. Η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα δεσμεύεται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 οφείλει με βάση το συμβόλαιό της να καταθέσει το σχέδιο με τη δυναμική των οφειλετών, καθώς και τρόπους είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σύμφωνα με το σχέδιο 

- Οι ελεγκτικές εταιρίες θα αναλάβουν: 

1. Τον εντοπισμό των οφειλετών του δημοσίου. Σε πρώτη φάση θα ξεκαθαρίσουν τον φάκελο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εντοπίζοντας τις διευθύνσεις κατοικίας των οφειλετών. Τα τμήματα που θα συσταθούν για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα επικοινωνήσουν με τους οφειλέτες ζητώντας τους να τακτοποιήσουν τα χρέη του σε εύλογο χρονικό διάστημα.

2. Ταυτόχρονα θα αναζητηθεί  η κινητή και η ακίνητη περιουσία των οφειλετών. Δικηγόροι και ιδιωτικά ελεγκτικά γραφεία θα μεταβαίνουν στα υποθηκοφυλακεία της χώρας ενώ θα ζητήσουν ενημέρωση από τα πιστωτικά ιδρύματα για την περιουσιακή τους κατάσταση. Επίσης θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τα αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους, τα σκάφη αναψυχής και τους λογαριασμούς που τηρούν σε όλες τις τράπεζες. 

3. Στην περίπτωση που δεν ανακαλύπτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για να καλυφθεί το χρέος θα αναζητούν τους συνυπόχρεους, συγγενείς κ.λ.π. 

Αφού σχηματίσουν την εικόνα του οφειλέτη θα παραδώσουν τα στοιχεία στους ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών.  
Όπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών οι εταιρίες που θα αναλάβουν το έργο δεν θα έχουν καμία δικαιοδοσία ως προς την είσπραξη των οφειλών παρά μόνο το τμήμα της έρευνας των περιουσιακών στοιχείων και των εντοπισμό των οφειλετών. 

Αμέσως μετά τον έλεγχο από τις ελεγκτικές και νομικές εταιρίες θα ενεργοποιηθεί η περιβόητη εγκύκλιος του υπουργείου Oικονομικών που προβλέπει τα εξής μέτρα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών:

α) Για μικρού ύψους οφειλές και αφού εξαντληθούν οι προσπάθειες είσπραξης των χρεών, θα επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ή του πλειστηριασμού ακινήτων σημαντικής αξίας. 

β) Επί πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης εκδίδεται σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής. 

γ) Επειδή η κατάσχεση πρέπει να γίνεται με στόχο, όχι μόνο τη διακοπή της παραγραφής αλλά κυρίως, για να επιφέρει άμεση είσπραξη, το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού (εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις). 

δ) Επί κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή, ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής. 

ε) Επί οφειλετών επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) θα επιλέγεται η κατάσχεση απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων, όπως κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης, εφόσον αυτές αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συμβάσεις, εκχωρήσεις κ.λπ.).