Χαλκόρ: Στα 927,1 εκατ. ευρώ  ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2015

Χαλκόρ: Στα 927,1 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο του 2015

Στα 927,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ, στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 821,4 εκατ. ευρώ, για το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,9%, η οποία οφείλεται, κυρίως, στον αυξημένο κατά 8,5% όγκο πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε σε 5.117 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.125 ευρώ ανά τόνο, την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και δεν επηρέασε τον κύκλο εργασιών.

Σημαντική ήταν η βελτίωση της ενοποιημένης κερδοφορίας της Χαλκόρ και των θυγατρικών της, καθώς τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 46,8 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, το εννεάμηνο του 2015, σε κέρδη 43,6 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, καθώς στα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνεται αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου 10,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πτώσης της τιμής των μετάλλων στη διεθνή αγορά, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, ενώ, για την αντίστοιχη περίοδο του 2014, το αποτέλεσμα μετάλλου ήταν αρνητικό 8,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν, το εννεάμηνο του 2015, σε ζημιές 17,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 34,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,4 εκατ. ευρώ ή 0,2114 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 26,2 εκατ. ευρώ ή 0,2591 ευρώ ανά μετοχή, το εννεάμηνο του 2014.

Όσον αφορά την πορεία της μητρικής εταιρίας, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν, το εννεάμηνο του 2015, σε κέρδη 12,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,4 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 7,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν, το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε ζημία 7,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014. Το αποτέλεσμα του μετάλλου, κατά το εννεάμηνο του 2015, ήταν αρνητικό 3,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το αρνητικό των 2,0 εκατ. ευρώ, για το εννεάμηνο του 2014.

«Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν την ανάκαμψη των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, ήταν η βελτίωση της κερδοφορίας της μητρικής Χαλκόρ και της Ελληνικά Καλώδια. Η μητρική επέτυχε και τη χρονιά αυτή σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, ενώ τα κόστη συγκρατήθηκαν και η Ελληνικά Καλώδια, για πρώτη χρονιά, μετά από συνεχείς επενδύσεις στη θυγατρική Fulgor, αξιοποίησε όλες τις μονάδες παραγωγικά, καθώς τη χρονιά αυτή προχώρησαν κανονικά όλες οι συμβάσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα των υποβρύχιων καλωδίων. Η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ, σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ, καθώς και τη λίρα Αγγλίας, επηρέασε, επίσης, θετικά τις δυνατότητες και την κερδοφορία εξαγωγών σε χώρες συνδεδεμένες με τα νομίσματα αυτά. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, αν και εν μέρει αντισταθμίστηκαν από το ισχυρό δολάριο, βοήθησαν το κόστος παραγωγής, αλλά και μεταφορών. Για το υπόλοιπο του 2015, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και την ενίσχυση της δραστηριότητάς τους σε νέες αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες και προοπτικές υψηλότερης ανάπτυξης», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ