Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το ενημερωτικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αφορά στη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ έως 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 939η/2.12.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου