ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του ελλείμματος εµπορικού ισοζυγίου το διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του ελλείμματος εµπορικού ισοζυγίου το διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου

Συρρίκνωση εμφάνισε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά 5,2% και τις εισαγωγές να υποχωρούν 9,8%. 

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 36.189,1 εκατ. ευρώ (40.203,1 εκατ. δολάρια) έναντι 40.103,5 εκατ. ευρώ (53.803,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 296,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 21.513,2 εκατ. ευρώ (24.043,4 εκατ. δολάρια) έναντι 22.688,3 εκατ. ευρώ (30.613,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 5,2%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.337,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε σε 14.675,9 εκατ. ευρώ (16.159,7 εκατ. δολάρια) έναντι 17.415,2 εκατ. ευρώ (23.190,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 15,7%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 1.040,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%. 

Οκτώβριος 

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον µήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 4.278,4 εκατ. ευρώ (4.792,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.291,5 εκατ. ευρώ (5.422,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 0,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 784,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 28,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον µήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.220,9 εκατ. ευρώ (2.502,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.537,9 εκατ. ευρώ (3.225,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 12,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 37,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε σε 2.057,5 εκατ. ευρώ (2.290,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.753,6 εκατ. ευρώ (2.196,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 17,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 822,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 73,0%.