ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,9% της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,9% της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο

Μείωση κατά 1,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2014, έναντι µείωσης 0,02% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο µέσος Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 0,02%, έναντι µείωσης 2,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο εποχικά διορθωµένος ως προς την επίδραση µηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεµβρίου 2015, παρουσίασε µείωση κατά 1,2%. 

Η µείωση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ?είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 1,9% το µήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ?είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 12,5%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων.
β. Στη µείωση του ?είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 1,3%.
Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, δερµάτων και ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραµµένων µέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και επισκευής και εγκατάστασης µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
γ. Στη µείωση του ?είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 1,1%.
δ. Στη µείωση του ?είκτη Παροχής Νερού κατά 0,4%.