ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,9% στο δείκτη απασχολουµένων στο λιανικό εµπόριο το δ' τρίμηνο 2015

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,9% στο δείκτη απασχολουµένων στο λιανικό εµπόριο το δ' τρίμηνο 2015

Αύξηση 0,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης απασχολουµένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο το δ'' τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ'' τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ'' τριµήνου 2015 παρουσίασε µείωση 0,3%.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εµπόριο παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ'' τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ'' τριµήνου 2015 παρουσίασε αύξηση 3,4%.

Ενώ, ο δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων στο λιανικό εµπόριο παρουσίασε µείωση 2,6% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ'' τριµήνου 2014, ενώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ'' τριµήνου 2015 παρουσίασε αύξηση 21,4%.

Ο εποχικά διορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης απασχολουµένων ατόµων παρουσίασε µείωση 0,2% το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ'' τριµήνου 2015, ο αντίστοιχος δείκτης ωρών εργασίας παρουσίασε αύξηση 0,4% και ο αντίστοιχος δείκτης μισθών και ηµεροµισθίων παρουσίασε αύξηση 3,6%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ