field_kentriki_fotografia
ΕΛΒΑΛ: Στις 15/12 η εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων

Την εκποίηση 864 άυλων μετοχών, που προέκυψαν από 5.182 κλασματικά δικαιώματα επί των νέων άυλων μετοχών της, στις 15 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε η Ελβάλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας είναι η εξής:

Η «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (στο εξής η εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 04/03/2015 και 03/08/2015 ανακοινώσεών της και σύμφωνα με την απόφαση 97A/26-11-2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής Ε.Κ.), η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ διορίστηκε ως το μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής Χ.Α.) που θα διενεργήσει την εκποίηση των 864 άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από 5.182 κλασματικά δικαιώματα επί των νέων άυλων μετοχών της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (α) κατά το ποσό των 2.718.290,80 ευρώ, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ETAΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77α του Ν.2190/20, της εμπορικής νομοθεσίας περί Α.Ε. και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, και (β) κατά το ποσό των 231.388,54 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και  έκδοση 1.461.447 νέων άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ εκάστης, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Νοεμβρίου 2014.

Η ανωτέρω εκποίηση θα διενεργηθεί την 15η Δεκεμβρίου 2015 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.6. του κανονισμού του Χ.Α.. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών  δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την εκποίηση τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3%. Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ θα ενημερώσει την Εταιρεία, το Χ.Α. και την Ε.Κ. σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης.

Το  καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα προσέρχονται οι Μέτοχοι που δικαιούνται να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν. Το αποτέλεσμα της εκποίησης, η έναρξη πληρωμής και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσει κάθε Μέτοχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.