Εκτέρ: Νέες συμβάσεις έργων με Blue Iris και «Ελληνικό»

Εκτέρ: Νέες συμβάσεις έργων με Blue Iris και «Ελληνικό»

Η ΕΚΤΕΡ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή δύο συμβάσεων.

Πρόκειται για:

α. Σύμβαση έργου με την ανώνυμη εταιρεία "Blue Iris Επενδύσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" συνολικής αξίας Ευρώ 3.789.582€, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών υποδομής στο πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης που υλοποιεί η ως άνω εταιρεία  στη Μύκονο. 

Οι εργασίες προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την 27.01.2023. 

β. Σύμβαση έργου με την ανώνυμη εταιρεία "Ελληνικό - Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης  και Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Άγιου Κοσμά  Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" συνολικής αξίας 15.800.000€ (με τον Φ.Π.Α) με σκοπό  την ανέγερση νέου κτηρίου μετεγκατάστασης συλλόγων ΑΜΕΑ και των συνοδών αυτού  έργων.