ΕΚΤΕΡ: Αύξηση τζίρου και περιορισμός ζημιών στο εννεάμηνο

ΕΚΤΕΡ: Αύξηση τζίρου και περιορισμός ζημιών στο εννεάμηνο

Περιορισμό ζημιών και αύξηση τζίρου πέτυχε στο εννεάμηνο σε ενοποιημένο επίπεδο η ΕΚΤΕΡ. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΚΤΕΡ στο εννεάμηνο του 2015 ανήλθε στα 9,73 εκατ. Ευρώ από 8,69 εκατ. πέρυσι , ενώ  οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 73,69 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 590 χιλ. ευρώ, στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 161 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 679 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων υποχώρησαν σε 400 χιλ. από ζημίες 775 χιλ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014.

Σε ότι αφορά τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών της στο εννεάμηνο του 2015 ανήλθε σε 9,67 εκατ. ευρώ από 7,58 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 5 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 715 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 327 χιλ. ευρώ από 711 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2014.

Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ΕΚΤΕΡ για το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκαν σε 30,8 χιλ. ευρώ από ζημίες ύψους 516 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης.