ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,9% οι τιμές στα οικοδομικά υλικά τον Αύγουστο 2023
Shutterstock
Shutterstock

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,9% οι τιμές στα οικοδομικά υλικά τον Αύγουστο 2023

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015 = 100,0 και μήνα
αναφοράς τον Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022 παρουσίασε αύξηση
6,9%, έναντι αύξησης 12,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2022 με το
2021 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2023, παρουσίασε
αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2022 (Πίνακας 2).

Πίνακας 2

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 - Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 9,6%, έναντι αύξησης 9,2% που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων (Πίνακας 3).

Πίνακας 3

Η χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ.