Αυτή είναι η συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ

Αυτή είναι η συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ

Την διατήρηση του 51% υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, την πώληση του 20% σε στρατηγικό επενδυτή και την εισαγωγή του 29% στο Χρηματιστήριο περιλαμβάνει η συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ, την οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της σχετικής ανακοίνωσης υπεραμύνεται της λύσης που δόθηκε σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς.

Οι συνομιλίες της ελληνικής κυβέρνησης, δια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τους εκπροσώπους των Θεσμών, προκειμένου να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, αλλά και να ενδυναμωθεί παράλληλα ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρισμού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των ηλεκτροπαραγωγών στο Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ολοκληρώθηκαν με μια επιλογή η οποία εξασφαλίζει τον δημόσιο έλεγχο επί της διαχείρισης και την ιδιοκτησία επί του Δικτύου Υψηλής Τάσης, το οποία σήμερα κατέχει η ΔΕΗ και διαχειρίζεται η θυγατρική της, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα, η συμφωνία των δύο μερών προβλέπει ότι το ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται για την απόκτηση και διατήρηση ποσοστού 51% των μετοχών του νέου ΑΔΜΗΕ. Ποσοστό 20% των μετοχών θα πωληθεί σε διεθνή Διαχειριστή Δικτύων (TSO) και το υπόλοιπο 29% θα διατεθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο επενδυτικό κοινό.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η συμφωνία αναφέρει ότι η απόκτηση του προβλεπόμενου ποσοστού από επενδυτή θα πρέπει γίνει το συντομότερο δυνατόν και η διάθεση του υπόλοιπου μέρους των μετοχών, μέσω του χρηματιστηρίου, σε επόμενη φάση.

Το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρεί την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεχθεί με κοινή συναίνεση.

Το ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει να καταβάλει το αντίτιμο για το Δίκτυο Υψηλής Τάσης, που σήμερα ανήκει στη ΔΕΗ, με τα έσοδα από την πώληση μετοχικού μεριδίου στον «στρατηγικό» επενδυτή, από τη διάθεση των μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με ένα ποσοστό έως 10% από τα αποτελέσματα EBITDA του ΑΔΜΗΕ σε ετήσια βάση και μέχρι την πλήρη εξόφληση του οριζόμενου τιμήματος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, "η τελική συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ είναι αποτέλεσμα επίπονης και εμπεριστατωμένης διαπραγμάτευσης, η οποία υπηρετεί την σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης για τη διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου στο Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε αντίθεση με την προηγούμενη επιλογή- η οποία είχε νομοθετηθεί- για ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ με απώλεια ποσοστού της τάξης του 66% των μετοχών του.

Η δομή της μετοχικής σύνθεσης του νέου ΑΔΜΗΕ αντιστοιχεί με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της ίδιας της ΔΕΗ, όπου το Δημόσιο διατηρεί επίσης το 51% των μετοχών.

Η συμφωνία συμβάλει πλήρως στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά και στην ασφάλεια του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αποτελεί δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα υποστηριχθεί η ΔΕΗ, προκειμένου με ομαλότητα και χωρίς κραδασμούς να ανταπεξέλθει της διαδικασίας διαχωρισμού του Δικτύου Μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους, μέσα στη μεταβαλλόμενη ενεργειακή αγορά, η οποία οδεύει προς το νέο μοντέλο λειτουργίας της, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Βασικός στόχος της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάρκεια ενέργειας και η μείωση του κόστους, ειδικά για τα πιο αδύνατα κοινωνικά στρώματα, αλλά και συνολικά, καθώς η ενέργεια είναι βασικό συστατικό κάθε αναπτυξιακής διαδικασίας".

Η ανακοίνωση του Υπουργείου καταλήγει ως εξής: «Τέλος, συστήνεται ψυχραιμία σε όλους εκείνους που ''ελπίζουν'' ή ''φοβούνται'' μέχρι και ότι θα καταρρεύσει το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, λόγω της συμφωνίας. Τόσο οι ''φόβοι'' τους, όσο και οι ''ελπίδες'' τους, θα διαψευστούν. Το Δίκτυο θα συνεχίσει να υπάρχει με δημόσιο έλεγχο και το ελληνικό Κράτος θα μπορεί να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον».