Άντληση σχεδόν 1,138 δισ. ευρώ μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Άντληση σχεδόν 1,138 δισ. ευρώ μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Το ποσόν των 1.137,5 εκατ.ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας η οποία είχε διενεργηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2015.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, στις 12μ.μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ