Αντιδράσεις δημιουργεί απόφαση της ΡΑΕ για τη Χαλυβουργία Ελλάδος

Αντιδράσεις δημιουργεί απόφαση της ΡΑΕ για τη Χαλυβουργία Ελλάδος

Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Μία υπόθεση βιομηχανικού πελάτη, λίγο πριν από την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου γι'' αυτήν την κατηγορία, απασχόλησε τη ΡΑΕ. Η Greensteel-Cedalion Commodities Α.Ε., θυγατρική της Χαλυβουργίας Ελλάδος, προμήθευσε με φυσικό αέριο το εργοστάσιο της μητρικής εταιρίας, στο Βελεστίνο του Βόλου, αντί της ΕΠΑ Θεσσαλίας.  

Η τελευταία είχε το σχετικό δικαίωμα εκ του υφιστάμενου νόμου, τουλάχιστον, μέχρι την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, στις 19 Αυγούστου, με βάση το οποίο όλοι οι βιομηχανικοί πελάτες θεωρούνται πλέον επιλέγοντες, έχουν, δηλαδή, το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. Ωστόσο, πριν από αυτό, η βιομηχανία χαρακτηριζόταν μη επιλέγων πελάτης, συνεπώς, όφειλε να προμηθεύεται το φυσικό αέριο που κατανάλωνε αποκλειστικά από τις κατά τόπους ΕΠΑ.

Με βάση το σκεπτικό ότι η Greensteel-Cedalion διέθετε άδεια προμήθειας φυσικού αερίου από το 2014 για επιλέγοντες, μόνον, πελάτες, η ΡΑΕ επέβαλε πρόστιμο στην εταιρία, ύψους 10.000 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα και δημοσιοποιήθηκε στη Διαύγεια την περασμένη Πέμπτη. Η παρέμβαση του Ρυθμιστή έγινε ύστερα από σχετική καταγγελία της ΕΠΑ Θεσσαλίας, η οποία θεώρησε ότι παραγκωνίζεται από το αντικείμενο της, να προμηθεύει με φυσικό αέριο πελάτες στην περιοχή της ευθύνης της.

Πηγές της ΡΑΕ που μίλησαν στο liberal.gr ανέφεραν ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο, όμως, δεν μπορούσε να αγνοήσει ο Ρυθμιστής, καθώς, όπως διαμηνύεται, η ενέργεια αυτή της Greensteel-Cedalion έγινε κατά παράβαση των όρων της άδειας που της έχει δοθεί, αλλά και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την αγορά ενέργειας. «Οι νόμοι ισχύουν για όλους», τονίστηκε εμφατικά.

Ωστόσο, το πρόστιμο που επιβλήθηκε χαρακτηρίζεται συμβολικό, καθώς ήδη η λιανική αγορά για τους βιομηχανικούς πελάτες έχει πλέον απελευθερωθεί και όλοι έχουν τη δυνατότητα από το 2016 να επιλέξουν τον προμηθευτή τους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους οικιακούς πελάτες, για τους οποίους η σχετική δυνατότητα αναμένεται να δοθεί από το 2018.

Το πρόστιμο δεν θεωρείται πρόβλημα για την  Greensteel-Cedalion. Αντίθετα, όπως υποστήριξαν πηγές της εταιρίας στο liberal.gr, πρόβλημα δημιουργείται από την απόφαση αυτή καθεαυτή, η οποία δίνει ένα στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται την απελευθέρωση της αγοράς ο Ρυθμιστής. «Υιοθετήθηκε το σκεπτικό ενός μονοπωλίου», είπαν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, «κι αυτό μας προβληματίζει».

Δυσαρέσκεια, εξάλλου, προκάλεσε στην εταιρία το γεγονός ότι η απόφαση δημοσιοποιήθηκε πρώτα στη Διαύγεια και μία ημέρα μετά κοινοποιήθηκε επίσημα σε αυτήν. «Ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε σε μια αγορά προς απελευθέρωση και τιμωρούμαστε γιατί είδαμε με ζήλο το συμφέρον των καταναλωτών και πελατών μας, τηρώντας πιστά και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου», υποστήριξαν πηγές της.

Η καταγγελία της ΕΠΑ Θεσσαλίας έγινε στη ΡΑΕ το Μάιο του 2015. ΕΠΑ και Χαλυβουργία είχαν υπογράψει σύμβαση το Φεβρουάριο του 2014 για την προμήθεια φυσικού αερίου για ετήσια κατανάλωση 2,2 GWh. Ωστόσο, οι δύο εταιρίες κατέληξαν να έχουν διαφορές, εξαιτίας των οφειλών της δεύτερης στην πρώτη, που ανέρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες του liberal.gr, σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το θέμα αυτό αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς διαμηνύεται από αρμόδια πηγή της Greensteel-Cedalion ότι θα γίνει χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η Χαλυβουργία προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενημερώνοντας την ΕΠΑ Θεσσαλίας ότι από τις 6 Μαΐου 2015 δεν θα προμηθεύεται από αυτήν φυσικό αέριο, αλλά από την Greensteel-Cedalion. Η υπόθεση εκδικάσθηκε στις 12 Ιουνίου και η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 30 Αυγούστου, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, δικαιώνοντας την Χαλυβουργία.

Στην απόφαση που εξέδωσε η ΡΑΕ θεωρεί ότι η ΕΠΑ Θεσσαλίας επηρεάσθηκε αρνητικά από μια τέτοια πρακτική (αλλαγή προμηθευτή πριν από την απελευθέρωση της αγοράς) και έχει εύλογο έννομο συμφέρον για την καταγγελία της.

Η υπόθεση κρίθηκε στη «θέση κατανάλωσης», στην οποία βασίσθηκε η ΡΑΕ για την απόφαση της, η οποία μάλιστα, όπως επισημαίνει, είναι σύμφωνη και με τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου σε επίπεδο Ε.Ε. Η μεν Χαλυβουργία υποστήριξε ότι ως θέση κατανάλωσης θα πρέπει να εκλαμβάνεται ο ενιαίος τόπος εγκατάστασης αλληλοεξαρτώμενων μονάδων, η δε ΡΑΕ εκτίμησε ότι η άποψη αυτή δεν είναι νομικά καλυμμένη. Πιο συγκεκριμένα, η Χαλυβουργία υποστήριξε ότι στις εγκαταστάσεις της στο Βόλο λειτουργούν το χαλυβουργείο και το ελασματουργείο, που αντιμετωπίζονται από την ΕΠΑ και τη ΔΕΠΑ, το μεν δεύτερο ως επιλέγων πελάτης, άρα πελάτης με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή, ενώ το πρώτο, ως διαφορετικός πελάτης, μη επιλέγων. Επικαλέστηκε, με άλλα λόγια, τη «θέση καταμέτρησης κατανάλωσης» και όχι τη «θέση κατανάλωσης», γιατί τόσο η ΕΠΑ όσο και η ΔΕΠΑ αντιμετωπίζουν τις δύο μονάδες ως ξεχωριστό πελάτη. Το σκεπτικό αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το Ρυθμιστή, ο οποίος προχώρησε στον καταλογισμό του προστίμου.

Η απόφαση έχει δυνατότητα αναθεώρησης, μετά από την κατάθεση σχετικής  αίτησης στη ΡΑΕ σε διάστημα 30 ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της.