Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha, ακολουθούν Eurobank-ETE

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha, ακολουθούν Eurobank-ETE

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η  διαδικασία εξεύρεσης κεφαλαίων για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών. Συγκεκριμένα, άνοιξε σήμερα Τετάρτη και το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 1,6 δισ. ευρώ, μετά την Τράπεζα Πειραιώς που βρίσκεται σε εξέλιξη η εν λόγω διαδικασία.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank αναφέρει: «Η Alpha Bank ανακοινώνει Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών προσδοκώμενου ύψους Ευρώ 1,66 δισ. ("Προσφορά") ως μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ύψους Ευρώ 2,74 δισ. προκειμένου να καλύψει το αποτέλεσμα της Συνολικής Αξιολογήσεως από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) υπό το Δυσμενές Σενάριο

Σε συνέχεια της αποφάσεως για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ("ΕΓΣ") την 14 Νοεμβρίου 2015 με σκοπό την έγκριση του συνολικού Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως ("Κεφαλαιακό Σχέδιο"), η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών ("Προσφορά") με σκοπό την άντληση ποσού Ευρώ 1,66 δισ.»

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η εκδήλωση πρόσφορων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς άνοιξε την Τετάρτη στις 4/11/2015 με στόχο την άντληση 1,6 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές και σε συνδυασμό με τη δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολόγων που εκτιμάται ότι θα αποφέρει όφελος 600 εκατ. ευρώ, να αναπληρώσει το κεφαλαιακό έλλειμμα των 2,21 δισ. ευρώ, που προέκυψε από το βασικό σενάριο των  stress tests.

Τα υπόλοιπα 2,69 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ύψους έως 2,02 δισ. ευρώ και κοινών μετοχών 680 εκατ. ευρώ περίπου.

Εξάλλου, την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη Eurobank, ενώ τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει και η διαδικασία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Η Eurobank, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την ομάδα των βασικών επενδυτών, καθώς και το ποσό το οποίο δεσμεύονται να τοποθετήσουν στην αύξηση.

Ταυτόχρονα η τράπεζα θα δημοσιοποιήσει και το αποτέλεσμα του liability management exercise, από το οποίο θα καθορισθεί το ποσό που πρέπει να καλυφθεί από την ευρύτερη αγορά από τα 2,1 δισ. ευρώ της αύξησης.

Όσον αφορά στην  Εθνική πρόκειται να απευθύνει πρόσκληση για αύξηση κεφαλαίου έως 4,6 δισ. ευρώ, δηλαδή το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών, με την υποχρέωση όμως να καλύψει κεφάλαια 1,6 δισ. ευρώ, όσες οι ανάγκες από το βασικό σενάριο των stress tests.