Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας

Αμετάβλητα τα επιτόκια από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας

Αμετάβλητο σε αρνητικό επίπεδο, στο -0,75%, διατήρησε τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας, ενώ σημείωσε ότι είναι έτοιμη να παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος προκειμένου να ελέγξει τις ανοδικές πιέσεις στο ελβετικό φράγκο, αν χρειαστεί.

Παράλληλα, η Τράπεζα διατήρησε το εύρος του στόχου για το Libor τριών μηνών στο -01,25% με -0.25%.

Και τα δύο αρνητικά επιτόκια εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικής της SNB για την αντιμετώπιση της ενδυνάμωσης του φράγκου, το οποίο θεωρείται ως καταφύγιο για τους επενδυτές σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.