ΑΕΓΕΚ: Πρόστιμα 2,8 εκατ. ευρώ στη θυγατρική στη Ρουμανία

ΑΕΓΕΚ: Πρόστιμα 2,8 εκατ. ευρώ στη θυγατρική στη Ρουμανία

Πρόστιμα στη ρουμανική εταιρεία AEGEF Group Srl, θυγατρική της συγγενούς εταιρείας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ, καθώς και στο ρουμανικό υποκατάστημα της τελευταίας, συνολικού ποσού 2,8 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ στην AEGEF GROUP Srl και 100.000 ευρώ στο ρουμανικό υποκατάστημα) επεβλήθησαν, δυνάμει σχετικών πράξεων των ρουμανικών φορολογικών αρχών. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της AEGEF GROUP Srl θα προβεί σε όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία κατά της ως άνω πράξης επιβολής προστίμου, ενώ αναφορικά με το επιβληθέν στο υποκατάστημα πρόστιμο, εξετάζεται η περίπτωση καταβολής τμήματος μόνο αυτού, κατ''εφαρμογήν των ευνοϊκών διατάξεων του προσφάτως εκδοθέντος ρουμανικού νόμου με αριθμό OUG 44/2015.