ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2022η
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

«Ζεστό» χρήμα 1,3 δισ. ευρώ στην αγορά

«Ζεστό» χρήμα 1,3 δισ. ευρώ στην αγορά

Περίπου 1,3 δισ. ευρώ «μοιράζει» το χρηματοδοτικό εργαλείο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΤΕΠΙΧ ΙΙ, και μάλιστα με ...fast track διαδικασίες.

Στην ουσία πρόκειται για τα πρώτα σημαντικά κεφάλαια που πέφτουν στην ελληνική οικονομία με αποδέκτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα κονδύλια του έτερου σημαντικού χρηματοδοτικού εγαλείου του υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αφορά σε παροχή δανείων, κεφαλαίου κίνησης, με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια. Άνοιξε για υποβολή αιτήσεων στις 28 Απριλίου 2020 και απευθυνόταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, έχοντας ρήτρα μη απόλυσης.

Σε διάστημα επτά εβδομάδων, η ΕΑΤ αξιολόγησε 10.700 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 1,4 δις ευρώ, όπως αυτές της είχαν αποσταλεί από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως έχουν, ήδη, εγκριθεί και προωθηθεί σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες 10.150 αιτήσεις, συνολικού ύψους 1,29 δις ευρώ, ώστε να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και η εκταμίευση των ποσών.

Σημειώνεται πως για το σύνολο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ αναλώθηκε, πλήρως, ο κρατικός προϋπολογισμός των 816 εκατ. ευρώ (που συμπεριλαμβάνει και τις δύο προηγούμενες δράσεις του ΤΕΠΙΧ όπως είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο 2019), ο οποίος με την μόχλευση και συγχρηματοδότηση κατά 40% από την ΕΑΤ, έδωσε τη δυνατότητα παροχής δανείων και τόκων ύψους περίπου 2 δις ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι πως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι το ίδιο περίπου πρόγραμμα με το ΤΕΠΙΧ Ι. Ωστόσο, το τελευταίο, παρότι λειτούργησε περίπου 9 μήνες χορήγησε, τελικά, δάνεια ύψους μόλις 200 εκατ. ευρώ.