7ος χρόνος, ημέρα 2063η
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Ξεκινά με 400 ειδικούς φρουρούς η Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Ξεκινά με 400 ειδικούς φρουρούς η Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Eurokinissi

Η προκήρυξη για την πρόσληψη όσων θα στελεχώσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία δημοσιεύτηκε σήμερα και αποτελεί το πρώτο βήμα για την δημιουργία του σώματος, το οποίο θα αναλάβει το νόμο την προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών τους.

Την προκήρυξη των θέσεων για την πανεπιστημιακή αστυνομία είχε προαναγγείλει νωρίτερα κατά την τοποθέτηση του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι «όχι μόνο να δρομολογούμε στα υπουργικά συμβούλια καινούργιες μεταρρυθμιστικές δράσεις, αλλά πρέπει να είμαστε και σίγουροι ότι υλοποιούμε εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει».

Η προκήρυξη ορίζει ότι από τους 400 ειδικούς φρουρούς, το 80% ήτοι 320 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 20%, δηλαδή 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν πτυχία ΤΕΕ και ΕΠΑΛ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα μέχρι 28 ετών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1993 και μετά, με ύψος τουλάχιστον 1,70, με καλή γνώση (Β2) ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα, αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών ή ιταλικών, ενώ θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Ως πρόσθετα προσόντα πρόσληψης θα λαμβάνονται υπόψιν οποιοδήποτε πτυχίο από ΑΕΙ ή το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Σημειωτέον ότι στο σχετικό ΦΕΚ για τη σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), το άρθρο 18 αναφέρει ότι:

  • Συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό.
  • Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
  • Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών.

Επίσης, η ΟΠΙ θα είναι αρμόδια για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για:

α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων της περ. α΄. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο.

Σημειωτέον ότι το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία, η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση ρυθμίζεται από τις πάγιες διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό και τους ειδικούς φρουρούς.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη: