Στην ψηφιακή εποχή και η Βουλή

Στην ψηφιακή εποχή και η Βουλή

Σημαντικά βήματα για την τεχνολογική αναβάθμιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου έχουν δρομολογηθεί, καθώς μετά την υιοθέτηση  της ψηφιακής υπογραφής στα έγγραφα των βουλευτών η Βουλή απέκτησε και ηλεκτρονικό λογογράφο. 

Συγκεκριμένα η ομιλία των βουλευτών θα καταγράφεται, ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο παρερμηνείας των λεγομένων τους. Το σύστημα αυτό υπάρχει σε αρκετά κοινοβούλια προηγμένων χωρών, ώστε να διευκολύνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. 

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης τους Κράτους, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να προχωρήσει και στην υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στα έγγραφα των βουλευτών.

Ήδη ο γενικός γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης έχει καταρτίσει και αποστείλει σχετική εγκύκλιο και οδηγίες στους βουλευτές για τον τρόπο απόκτησης ψηφιακής υπογραφής και καλούνται εντός 30 ημερών να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απόκτησης.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ενημέρωσε σχετικά και την Διάσκεψη των Προέδρων, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, μείωση της γραφειοκρατίας με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το προσεχές διάστημα, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, θα υπάρξουν και οι αναγκαίες αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.