Πρόστιμα 1.565.000 ευρώ σε δύο χρόνια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Πρόστιμα 1.565.000 ευρώ σε δύο χρόνια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Πρόστιμα ύψους 1.565.000 ευρώ έχει επιβάλλει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού προ δύο ακριβώς ετών σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Κωνσταντίνου Μενουδάκου

Όπως δήλωσε ο κ. Μενουδάκος, το συνολικό ποσό προστίμων που επιβλήθηκαν στο χρονικό διάστημα 25/5/2018 – 24/5/2020 ανέρχεται σε 1.565.000 ευρώ, ενώ ο αριθμός προσφυγών-καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αρχή από την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ είναι 1.996 και εξ αυτών έχουν διεκπεραιωθεί 896 και 1.100 είναι υπό εξέταση.

Ακόμη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αρχής κ. Μενουδάκο, τα περιστατικά παραβίασης που έχουν γνωστοποιηθεί την διετία από 25/5/2018 μέχρι 24/5/2020 στο πλαίσιο της υποχρέωσης του ΓΚΠΔ είναι 247. Αντίστοιχα, οι γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων στο πλαίσιο της υποχρέωσης που απορρέει από τη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ν. 3471/2006) είναι 49.

 Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ