7ος χρόνος, ημέρα 2102η
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Κομισιόν: «Πράσινο φως» στην αύξηση του προγράμματος επιστρεπτέων προκαταβολών κατά 1,5 δισ. ευρώ

«Πράσινο φως» στην αύξηση του προγράμματος επιστρεπτέων προκαταβολών κατά 1,5 δισ. ευρώ
Shutterstock

Το «πράσινο φως» για την αύξηση του ελληνικού προγράμματος των επιστρεπτέων προκαταβολών κατά 1,5 δισ. ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος των επιστρεπτέων προκαταβολών, προκειμένου να στηριχθούν οι πληττόμενες από την COVID-19 επιχειρήσεις, συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το αρχικό καθεστώς τον Απρίλιο του 2020 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του τον Ιούλιο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η Ελλάδα κοινοποίησε περαιτέρω τροποποιήσεις του καθεστώτος, μεταξύ των οποίων:

Εκτιμώμενη αύξηση του προϋπολογισμού κατά συνολικά 1,5 δισ. ευρώ.

Παράταση της περιόδου για την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση, θεσπίζοντας ένα νέο κύκλο ενισχύσεων που καλύπτει την περίοδο Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020.

Αλλαγή των όρων επιλεξιμότητας των δικαιούχων, δηλαδή οι νεοσύστατες εταιρείες που επλήγησαν σοβαρά από τα περιοριστικά μέτρα που εφάρμοσαν οι ελληνικές Αρχές δεν χρειάζεται να αποδείξουν πτώση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20 % κατά τους εν λόγω μήνες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Τροποποιήσεις των κανόνων για τον υπολογισμό των ποσών της ενίσχυσης και των όρων για μερική επιστροφή της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς, όπως τροποποιήθηκε, παραμένει σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη θα συνεχίσει να μην υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τα 120.000 ευρώ ανά εταιρεία του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 800.000 ευρώ ανά εταιρεία σε όλους τους άλλους τομείς και η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.