7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Παράταση 75 ημερών στην πληρωμή επιταγών που λήγουν τον Μάρτιο

Παράταση 75 ημερών στην πληρωμή επιταγών που λήγουν τον Μάρτιο

Αναστέλλονται για διάστημα 75 ημερών και οι προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής επιταγών των πληγέντων επιχειρήσεων που λήγουν το μήνα Μάρτιο ενώ παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τους κομιστές των επιταγών και μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή:

1. Αναστέλλονται από την 1η.3.2021 έως την 31η.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ) κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία σε κάθε αξιόγραφο.

- Παρατείνονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, μέχρι και την 30η.6.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.2.2021 έως 28η.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η.2.2021 και την 31η.3.2021 για τους κομιστές των αξιογράφων αυτών.

2. Μειώνονται από την 25η.2.2021, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία και επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που έχουν καταβληθεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3. Αναγνωρίζονται ως αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων τα ποσά της έκτακτης επιδότησης, που χορηγούνται ως αποζημίωση και στα τουριστικά γραφεία, που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία. Τα ποσά αυτά δεν δεσμεύονται, δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε, αναβάλλεται για την 1η Ιούλιου 2021, αντί της 1ης Μαρτίου 2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο στα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται με στήλες.

Σημειώνεται πως με διάταξη που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, για τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται με στήλες, ο φόρος θα υπολογίζεται στο σύνολο των κερδών του δελτίου (κάτι που σημαίνει ότι καταργείται το ισχύον σύστημα όπου ο φόρος επιβάλλεται μετά από την διαίρεση των κερδών ανά στήλη), ενώ θεσμοθετείται και νέα κλίμακα φορολόγησης.

Για το θέμα η υπό σύσταση Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας είχε αποστείλει επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς με την οποία ζητούσε την παράταση εφαρμογής του μέτρου, αναφέροντας πως για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των κερδών νικητών θα πρέπει να προχωρήσουν σε δραστική τεχνική προσαρμογή των πληροφοριακών τους συστημάτων, κάτι που απαιτεί σημαντικό χρόνο.