Όμιλος Intrum: Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων

Αυξημένη οικονομική πίεση και ανησυχία παρατηρείται στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά λόγω της κρίσης COVID-19 σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο «European Consumer Payment Report 2020 / Ειδική έκδοση COVID-19» του Ομίλου Intrum.

Συγκριτικά με αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποίησε ο Όμιλος το φθινόπωρο του 2019, 1 στους 3 ευρωπαίους καταναλωτές δηλώνει ότι η κρίση της πανδημίας έχει θετική επίδραση στα οικονομικά του λόγω μείωσης δαπανών. 

«Καθώς η διεθνής κοινότητα επικεντρώνει στα άμεσα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19, η αναστάτωση των οικονομιών σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει σοβαρές επιπτώσεις στα οικονομικά των καταναλωτών, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα. Ωστόσο, η ενίσχυση σε γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, η δυνατότητα αλλαγών στις οικονομικές δαπάνες και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της αποταμίευσης μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα σε πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές να διαχειριστούν θετικά και να ξεπεράσουν αυτή την περίοδο αβεβαιότητας» υπογραμμίζει ο Mikael Ericson, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας του Ομίλου Intrum: 
 
1. Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη 
Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί συγκριτικά με έξι μήνες πριν. 

Ειδικότερα:

 • Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ισπανία και την Ιταλία είναι 59% 
 • Γενιά των Millennials: 53% 
 • Νοικοκυριά με παιδιά: 55% 
 • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 44% 
 • Το ποσοστό στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 67% ενώ ταυτόχρονα το 26% δεν έχει διαπιστώσει αλλαγή στην οικονομική του κατάσταση ή δεν γνωρίζει εάν θα επηρεαστεί λόγω πανδημίας 
 • Μόνο το 23% αναμένει βελτίωση της προσωπικής οικονομικής κατάστασης σε έξι μήνες.
 • Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι μόνο 8%
 • Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 18%
 • 45% δηλώνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την αύξηση των λογαριασμών έχουν γενικότερη αρνητική επίδραση στην υγεία τους (Το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 43%). 
 • Νοικοκυριά με παιδιά: 51% (2019: 48%)
 • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 41% (2019: 41%)
 • Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 67%

2. Η μείωση του εισοδήματος προκαλεί ανησυχίες για την πληρωμή λογαριασμών και χρέους
4 στους 10 ευρωπαίους δηλώνουν ότι η απασχόλησή τους έχει επηρεαστεί από την κρίση COVID-19, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (54%) διαπιστώνουν μείωση του εισοδήματος στο νοικοκυριό.
Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 53%

 • 1 στους 5 καταναλωτές έχουν χρεωθεί περισσότερο για να καλύψουν τις καθημερινές δαπάνες ως άμεσο αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19.
 • Για τους Millennials το ποσοστό είναι 24%
 • Νοικοκυριά με παιδιά: 22% 
 • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 16%
 • Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 35%
 • Αυξάνεται – σε 18% από 12% το 2019 – το ποσοστό των καταναλωτών που καταφεύγουν στο δανεισμό για να πληρώνουν λογαριασμούς.
 • Στη γενιά των Millennials το αντίστοιχο ποσοστό είναι 22%
 • Νοικοκυριά με παιδιά: 21%
 • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 16%
 • Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 28%

3. Ανησυχίες για τη δυνατότητα αποταμίευσης για το μέλλον 

 • Το 58% είναι δυσαρεστημένοι από τη δυνατότητά τους να αποταμιεύουν κάθε μήνα (Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2019 είναι 52%).
 • Νοικοκυριά με παιδιά: 62%
 • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 54%
 • Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 80% 
 • Το 39% αποταμιεύει σημαντικά λιγότερο για το μέλλον συγκριτικά με πριν από την κρίση του COVID-19.
 • Στη γενιά των Millennials είναι το 44%
 • Νοικοκυριά με παιδιά: 45%
 • Νοικοκυριά χωρίς παιδιά: 36%
 • Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 52%

4. Θετικές επιπτώσεις της πανδημίας 

 • Το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η κρίση COVID-19 είχε θετικό αντίκτυπο καθώς μείωσε τις καθημερινές δαπάνες.
 • Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37%, ενώ το 28% δεν διαπίστωσε κάποια επίπτωση στις καθημερινές δαπάνες

«Όπως ήταν αναμενόμενο, διαπιστώνουμε τις τάσεις αυτές στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, όπως είναι οι νέες οικογένειες και η γενιά των Millennials. Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η αύξηση στο ύψος των λογαριασμών και τα αυξανόμενα χρέη αυξάνουν τις ανησυχίες. Μοναδικός τρόπος για την επιτυχημένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των ευρωπαίων καταναλωτών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης», καταλήγει ο Mikael Ericson, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrum.