ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. από έντοκα 6 μηνών με επιτόκιο 0,13%

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. από έντοκα 6 μηνών με επιτόκιο 0,13%

Το ποσό των 812,5 εκατ.. ευρώ άντλησε την Τετάρτη το Ελληνικό Δημόσιο κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων από τον ΟΔΔΗΧ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,13%, ενώ το επιτόκιο κατά την προηγούμενη έκδοση στις αρχές Ιουνίου είχε διαμορφωθεί στο 0,25%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το ύψος των προσφορών στη σημερινή δημοπρασία ανήλθε σε 1,757 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 2,81 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 625 εκαρ. ευρώ, ενώ έγιναν αποδεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.