Κ. Αχ. Καραμανλής: Νέοι συρμοί για το Μετρό, νέα λεωφορεία στον ΟΑΣΑ και προσλήψεις προσωπικού

Νέοι συρμοί για το Μετρό, νέα λεωφορεία στον ΟΑΣΑ και προσλήψεις προσωπικού

Τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο Υποδομών, σχετικά με την ενίσχυση του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΑ, τους νέους συρμούς για το μετρό αλλά και σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού παρουσίασε στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Κ. Αχ. Καραμανλής.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΜεΡΑ25 ο κ. Καραμανλής υπογραμμίζει ότι ήδη λόγω της υγειονομικής κρίσης η Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ ΑΕ) έχει ήδη προβεί σε πύκνωση των δρομολογίων όλων των λεωφορειακών γραμμών ενώ τα δρομολόγια του Μετρό έχουν ήδη πυκνώσει και η συχνότητα διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς είναι βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. «Η προσπάθεια της Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) για την αποκατάσταση των βλαβών συρμών με μεγάλη διάρκεια ακινητοποίησης είναι συνεχής και αδιάλειπτη», τονίζει χαρακτηριστικά και παράλληλα ανακοινώνει ότι ήδη οι πρώτοι 4 συρμοί τραμ σειράς ΙΙ έχουν ήδη αφιχθεί στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού και βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών.

Άλλωστε, κατά τον ίδιο η ένταξη των 25 συνολικά συρμών τραμ στην κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί σταδιακά κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η προμήθεια 7 νέων διρευματικών συρμών του Μετρό για τις ανάγκες της Γραμμής 3, όταν ολοκληρωθεί η επέκταση προς Πειραιά και λειτουργήσει η σύνδεση αυτού με το Αεροδρόμιο.

«Το συγκοινωνιακό έργο που εκτελεί η ΟΣΥ ΑΕ καθημερινά διεξάγεται, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές διαδικασίες που προβλέπονται σε ό,τι αφορά τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό (ζήτηση, επίπεδο εξυπηρέτησης, γραμμές δικτύου και χρονοαποστάσεις), τη συντήρηση, την επάνδρωση των οχημάτων, τη σχολαστική καθαριότητα των οχημάτων (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, συρμοί), την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και ατομικής προστασίας τόσο για το 2 προσωπικό όσο και για τους επιβάτες. Επομένως, οι υπηρεσίες που εξακολουθεί να προσφέρει η ΟΣΥ ΑΕ και γενικότερα ο όμιλος της Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμης Εταιρείας (ΟΑΣΑ ΑΕ) εξακολουθούν να είναι ποιοτικές, ενώ γίνεται προσπάθεια για την διατήρησή τους και την αναβάθμισή τους», υπογραμμίζει.

Σε ότι αφορά τα νέα λεωφορεία ήδη εκπονείται η μελέτη παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Renewal of the Urban Bus Fleets for the cities of Athens and Thessaloniki – AA-010370-001-Framework agreement to support EIB advisory services (EIBAS)» υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με κύριο του έργου την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Υπουργός εξαιτίας του γεγονότος ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες προτάθηκε η μίσθωση 300 λεωφορείων ως προσωρινή και άμεσα υλοποιήσιμη λύση και ήδη από τις 24.09.2020 έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη της ΟΣΥ ΑΕ για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 'Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών), αστικών λεωφορείων, τα οποία αναμένονται έως το τέλος του 2020, ώστε να ενισχυθεί ο στόλος της ΟΑΣΑ ΑΕ. Να σημειωθεί ότι τα οχήματα προς μίσθωση θα είναι αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης.

Τμήμα της συντήρησης των οχημάτων θα ανατεθεί στο τεχνικό προσωπικό της ΟΣΥ ΑΕ ενώ συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.240.000,00€. Την ίδια ώρα, « προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, εξυπηρετώντας σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID – 19, αποφασίστηκε η ανάθεση στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής της εκτέλεσης των δρομολογίων εξήντα (60) περιφερειακών γραμμών της περιοχής ευθύνης της ΟΑΣΑ ΑΕ.

Ήδη, δε, από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε σταδιακά η 3 συνεργασία ΟΑΣΑ ΑΕ με την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, με την οποία,

α) το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ θα ενισχυθεί με 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγούς σε ημερήσια βάση

β) θα επιτευχθεί το 100% της εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και

γ) θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο της ΟΑΣΑ ΑΕ.

Τέλος, αποφαίστηκε και η ενίσχυση με προσωπικό καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη διακοσίων (200) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ήτοι ογδόντα (80) ΔΕ Οδηγοί Συρμών και εκατόν είκοσι (120) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και η πρόσληψη τετρακοσίων πενήντα πέντε (455) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΟΣΥ ΑΕ, ήτοι τριακόσιοι ογδόντα πέντε (385) ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και εβδομήντα (70) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων.