8ος χρόνος, ημέρα 2269η
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Μόλις το 15% των σπιτιών στην Ελλάδα ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές

Μόλις το 15% των σπιτιών στην Ελλάδα ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές

Το 15% στην Ελλάδα ή 1.045.000 σπίτια επί 6.4 εκατ., ασφαλίζονται μόνο στη χώρα μας για φυσικές καταστροφές. Μάλιστα τα 2/3 αυτών, ασφαλίστηκαν κατόπιν προτροπής τραπεζικού οργανισμού με σκοπό τη σύναψη στεγαστικού δανείου. Με το μέσο κόστος ασφάλισης για 100.000 ευρώ να μην ξεπερνά τα 200 ευρώ ετησίως, οι Έλληνες προτιμούν να ασφαλίζουν για 300 ευρώ το χρόνο το αυτοκίνητό τους, παρά…την περιουσία τους.

Mε δεδομένες τις παροτρύνσεις των τραπεζών, στην ουσία με καθαρή πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη η ασφάλιση των κατοικιών έναντι των φυσικών καταστροφών δεν υπερβαίνει ο 5%. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το μέσο κατά κεφαλήν ασφάλιστρο περιουσίας στην Ευρώπη το 2019 ήταν 178 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα μόλις 40 ευρώ. Εν ολίγοις, παρά το γεγονός πως τα ασφάλιστρα περιουσίας είναι μία χαμηλή δαπάνη σε σχέση με την αξία του περιουσιακού στοιχείου, οι Έλληνες δεν την προτιμούν.

Όπως αναφέρουν πηγές από την ασφαλιστική αγορά, ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. που ασφαλίζεται για 100 χιλ. ευρώ, το ετήσιο ασφάλιστρο που καλύπτει πυρκαγιά, σεισμό και εν γένει φυσικές καταστροφές είναι της τάξης του 1/1.000 – 2/1.000 της ασφαλιζόμενης αξίας, δηλαδή περίπου 100-200 ευρώ.

Μάλιστα στην αγορά παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν κατοικίες που βρίσκονται σε δασική περιοχή. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη κάλυψη παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, η πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιριών εξετάζει παράλληλα - και πριν την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου - κάποιες παραμέτρους προκειμένου να εκτιμήσει τον κίνδυνο. Τα θέματα στα οποία κυρίως εστιάζουν οι εταιρίες προσυμβατικά είναι:

Εάν η κατοικία που βρίσκεται σε δασική περιοχή έχει κτισθεί με νόμιμη άδεια: Υπάρχουν εταιρίες που ελέγχουν την νομιμότητα του κτίσματος, εάν δηλαδή το κτίσμα βρίσκεται σε περιοχή που επιτρέπεται η ανέγερση. Επισημαίνεται ωστόσο και αριθμός εταιριών που δεν ελέγχουν την νομιμότητα του κτίσματος, αλλά το εάν η κατοικία έχει κτισθεί με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. τήρηση κανονισμών, ανθεκτικά υλικά κατασκευής κλπ).

Εάν η κατοικία εντός δασικής περιοχής αποτελεί την κύρια κατοικία του υποψήφιου προς ασφάλιση προσώπου ή χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα/ εξοχική. Είναι ευνόητο ότι στην πρώτη περίπτωση όταν το κτίσμα κατοικείται σε συνεχή βάση λαμβάνονται παράλληλα και μέτρα συντήρησης και προστασίας αυτού (π.χ. αποψίλωση υπαίθριων χώρων , έγκαιρη διάγνωση βλαβών, αποτροπή διαρρηκτών κλπ).

Εάν η κατοικία βρίσκεται εντός οικισμού, συνεπώς εάν υπάρχουν και οι αντίστοιχες δομές (π.χ. οδικό δίκτυο, γείτονες, πυροσβεστική υπηρεσία). Το γεγονός αυτό ενισχύει την γενικότερη ασφάλεια του κτίσματος και διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό σε περίπτωση ζημιάς.