Μία στις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες θα γίνουν «smart»

Μία στις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες θα γίνουν «smart»

Πριν από περίπου δύο αιώνες ο ατμός σηματοδότησε το πέρασμα από τη χειρωνακτική παραγωγή προϊόντων στη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα η βιομηχανία βρίσκεται ενώπιον ενός ακόμα ριζικού μετασχηματισμού, αυτού που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία και οι ευφυείς εφαρμογές σε όλη τη γραμμή παραγωγής.

Αυτό το νέο κεφάλαιο στη βιομηχανία αποτυπώνει η έκθεση (How automotive organizations can maximize the smart factory potential) του Ινστιτούτου “Capgemini”, σύμφωνα με την οποία  έως το 2025, σχεδόν ένα στα δύο εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων (44%) αναμένεται να είναι «έξυπνο». Μάλιστα, για να υλοποιηθεί αυτή η μετάβαση, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας θα αυξήσει τις επενδύσεις σε «έξυπνες» τεχνολογίες κατά 60% τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που θα φέρει αύξηση της παραγωγικότητας έως 167 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο ηγέτης του βιομηχανικού κλάδου σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση «έξυπνων» τεχνολογιών για τέσσερις, κυρίως, λόγους:  αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ψηφιοποίησης, βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, εξοικονόμηση κόστους και δυνατότητα make-to-order, δηλαδή μαζική παραγωγή… κατά παραγγελία οχημάτων. Με απλά λόγια κάθε αγοραστής θα μπορεί να εξατομικεύει σε μεγάλο βαθμό, το αυτοκίνητο που παραγγέλνει.  

Πως, όμως, κάνεις ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων «έξυπνο»;  Τρεις είναι οι βασικοί ψηφιακοί πυλώνες αυτής της μετάβασης.  

- Συνδεσιμότητα: για παράδειγμα, αξιοποιώντας το βιομηχανικό IoT για τη συλλογή δεδομένων από υπάρχοντα εξοπλισμό και νέους αισθητήρες

- Ευφυής αυτοματοποίηση: προηγμένα ρομποτικά συστήματα, μηχανική όραση και drones

- Αξιοποίηση δεδομένων: Υλοποίηση προγνωστικών αναλύσεων και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αρχικά ο σκοπός της βιομηχανικής αυτοματοποίησης ήταν να αυξήσει την παραγωγικότητα (δεδομένου ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα μπορούν να λειτουργούν όλο το 24ωρο) και να μειώσει το κόστος που συνδέεται με την εκτεταμένη χρήση ανθρώπινου δυναμικού (δηλαδή τους μισθούς).

Ωστόσο, σήμερα, το επίκεντρο της αυτοματοποίησης έχει μετατοπιστεί στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και της ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί, η εγκατάσταση των εμβόλων στον κινητήρα γίνονταν επί δεκαετίες χειροκίνητα, με το ποσοστό σφάλματος να κυμαίνεται από 1% έως 1,5%. Από τη στιγμή που η διαδικασία κατέστη αυτοματοποιημένη με τη χρήση ρομποτικών βραχιόνων το ποσοστό σφάλματος έπεσε κατακόρυφα στο 0,00001%.

Το συμπέρασμα είναι ότι το μέλλον στην βιομηχανία είναι ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων, τα οποία θα επαναπροσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την σχέση του ανθρώπου με τις μηχανές, θα μειώσουν δραστικά το κόστος παραγωγής και θα αυξήσουν εκθετικά τον ρυθμό παραγωγής.