ΓΔ: 827,06 2,04 (0,25 %)

Τζίρος: 49,44 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1955η
Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 827,06 2,04 (0,25 %)

Τζίρος: 49,44 εκατ. €   RT

Eurolife FFH: Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα που εξασφαλίζουν το σήμερα και διασφαλίζουν το αύριο

Eurolife FFH: Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα που εξασφαλίζουν το σήμερα και διασφαλίζουν το αύριο

Του Λεωνίδα Σίδερη,  Διευθυντή Δικτύων Πωλήσεων, Ομαδικών και Affinities

Η Eurolife FFH υποστηρίζει τους ανθρώπους που θέλουν να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Είναι μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited και μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ακολουθώντας με συνέπεια το στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξή της, σημείωσε το 2019 €34,2 εκατ. λειτουργικά κέρδη προ φόρων, ποσό αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018, € 508 εκ. εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και €134,74 εκατ. συνολικά κέρδη προ φόρων, διατηρώντας την ηγετική της θέση σε κερδοφορία στον ασφαλιστικό κλάδο. Το 2019 χαρακτηρίστηκε, επίσης, από αύξηση στο σύνολο ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα €3,3 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια άγγιξαν τα €720 εκατ. Με σταθερή και διαχρονική οικονομική ευρωστία, ο ασφαλιστικός όμιλος κατέβαλε το 2019 €280 εκατ. συνολικά σε αποζημιώσεις.

Η εταιρεία, ακολουθώντας πολυκαναλική στρατηγική, δίνει ιδιαίτερη αξία στην εξέλιξη του δικτύου συνεργατών της. Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε ολόκληρη τη χώρα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του έργου τους. Επίσης, χάρη στη σταθερή της συνεργασία με τη Eurobank, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, διαμορφώνοντας την εικόνα του συγκεκριμένου κλάδου στη χώρα.

Οι συνθήκες ύφεσης των τελευταίων ετών έχουν μειώσει το επίπεδο παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε Υγεία και Σύνταξη και έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια στους εργαζομένους για το βιοτικό τους επίπεδο, ιδιαίτερα στην περίοδο της συνταξιοδότησης, ενώ η υγειονομική κρίση κατέστησε σαφές ότι το πιο σημαντικό κεφάλαιο για μια επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Κάθε επιχείρηση επιδιώκει την παροχή λύσεων, οι οποίες θα μειώσουν το αίσθημα ανασφάλειας και θα δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας.

Σήμερα, η παροχή Ομαδικής Ασφάλισης Ανθρωπίνου Δυναμικού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον εργαζόμενο, διότι συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, προάγει τις εργασιακές σχέσεις και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ επισημαίνεται ότι τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδικά προγράμματα Υγείας, εκπίπτουν ως παραγωγική δαπάνη.

Για τη Eurolife FFH, η δύναμη των εργαζομένων έχει μεγάλη αξία, επομένως η δημιουργία ενός περιβάλλοντος σιγουριάς και ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη ενός οργανισμού.

Στις ομαδικές εταιρικές ασφαλίσεις Υγείας η εταιρεία προσφέρει λύσεις, καλύπτοντας ένα ευρύτατο πλαίσιο παροχών, τόσο για διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς, όσο και καλύψεις για νοσηλείες σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως:

  • Προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης, για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα νοσηλείας, που επιβαρύνουν τον οικογενειακό ή ατομικό προγραμματισμό.
  • Προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δίνουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής ιατρού και πρόσβασης σε δίκτυα εξειδικευμένων κέντρων διαγνωστικών εξετάσεων.

Εξειδικευμένα στελέχη της Eurolife FFH, συνεργάζονται με τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουν προγράμματα και παροχές υγείας για εργαζόμενους και μέλη των οικογενειών τους, που «αντανακλούν» την εταιρική κουλτούρα κάθε εργοδότη.

Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών συνταξιοδότησης, διαπιστώνεται έντονη ανοδική πορεία στα Ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στα σημαντικά φορολογικά κίνητρα, τόσο για τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση, που αναγνωρίζονται ως παραγωγική δαπάνη, όσο και για τις εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων, που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

Για τη Eurolife FFH τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα αποτελούν μοναδικό προνόμιο, καθώς οι επιχειρήσεις παρέχουν ένα επιπλέον κίνητρο στους εργαζόμενους για να παραμένουν παραγωγικοί. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εξελίσσουν τις εργασιακές σχέσεις, προάγοντας το αίσθημα της σιγουριάς, συμπληρώνοντας και αναβαθμίζοντας τις παροχές της επιχείρησης.

Ο σχεδιασμός ενός συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου γίνεται, σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα της Eurolife FFH, λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες και τους στόχους κάθε επιχείρησης.

Mε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαια υπό διαχείριση, η Eurolife FFH είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων. Με εξειδικευμένα και άριστα καταρτισμένα στελέχη επενδύσεων και με την τεχνογνωσία της, που ενισχύεται σημαντικά ως μέλος της Fairfax, η εταιρεία επιτυγχάνει διαχρονικά αποδόσεις πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο της αγοράς.

Σε αντιδιαστολή με το τρέχον επενδυτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχεδόν μηδενικά επιτόκια, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των Ομαδικών Προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της Eurolife FFH κατέγραψε υψηλή απόδοση της τάξης του 2,78%.

 Η υψηλή αυτή απόδοση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς αποδόσεων που διαχρονικά απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι των ομαδικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της Eurolife FFH (6,01% το 2017, 5,90% το 2018 και 4,02% το 2019).

Έτσι αποδεικνύεται ότι σε μία χρονιά με ιδιαίτερες διακυμάνσεις και γεμάτη αστάθμητους παράγοντες, η Eurolife FFH υπερέχει στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Γιατί για τη Eurolife FFH αξία έχει να υποστηρίζει όλους αυτούς που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον.

Επιπλέον, η Eurolife FFH προσφέρει στους κατόχους Ομαδικών Ασφαλιστηρίων εκπτωτικά προγράμματα affinity, που συνδυάζουν με χαμηλό κόστος την ασφάλιση υγείας, αυτοκίνητου και κατοικίας, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο συνολικά τις ατομικές ανάγκες.

Στόχος της Eurolife FFH είναι να σχεδιάζει ασφαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ώστε να επιτυγχάνουν περισσότερα καθημερινά.