Έρχονται και e-δικαστικά πιστοποιητικά

Έρχονται και e-δικαστικά πιστοποιητικά

Δικαστικά πιστοποιητικά θα μπορούν να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου οι πολίτες μετά την ψηφιακή επέκταση της ιστοσελίδας  www.solon.gov.gr. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής 3 πιστοποιητικών που αφορούν θέματα κληρονομιάς και συγκεκριμένα τα περί μη δημοσίευσης Διαθήκης, περί μη αποποίησης Κληρονομιάς και περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.

Η πιλοτική παραγωγική λειτουργία όπως αναφέρει το dikastiko.gr θα είναι σύντομη και θα αφορά στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα δικαστικά καταστήματα: Εφετείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στην παραγωγική λειτουργία διαθέσιμα θα είναι τα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 13 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία της χώρας και τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων.

Μετά τα τρία αυτά πιστοποιητικά, θα δοθούν ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δικαστήρια μεταξύ των οποίων θα είναι και τα πιστοποιητικά φερεγγυότητας, όπως για παράδειγμα το πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, αλλά όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα δικαστήρια.

Με ταχύτατους ρυθμούς τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ευθύνη των γενικών γραμματέων τους, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Χριστόπουλου, δημιούργησαν το νέο νομικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Μέχρι πρόσφατα ήταν δυνατή μόνο η ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών από Δικαστήρια μέσω του www.solon.gov.gr  και μάλιστα μόνο για ορισμένα και αριθμητικά περιορισμένα πιστοποιητικά και μόνο από ορισμένα, επίσης αριθμητικά περιορισμένα Δικαστήρια. Η διαδικασία αυτή βρισκόταν σε μία δυναμική διαδικασία ένταξης των Δικαστικών Καταστημάτων  του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης  Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τα οποία είναι τα εξής:

 •  Σε 4 Εφετεία: Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας
 •  Σε 4 Πρωτοδικεία: Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας
 •  Σε 19 Ειρηνοδικεία: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βασιλικών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κουφαλιών, Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου.

Η κρίση του κορονοϊού επιταχύνει τις ψηφιακές διαδικασίες και στη Δικαιοσύνη, ώστε στο σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα Δικαστικά Καταστήματα να υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής, με προτεραιότητα στα πιστοποιητικά κληρονομίας (πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας, πιστοποιητικό περί μη προσβολής/αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος).

Σταδιακά θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική παραλαβή όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα Δικαστήρια, με προτεραιότητα στα πιστοποιητικά φερεγγυότητας (περί μη πτώχευσης, περί μη εκκαθάρισης, περί μη εξυγίανσης κλπ) αλλά και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά που θα μπορούν να εκδίδονται από τα Δικαστήρια είναι ενδεικτικά τα εξής:

 •  Πιστοποιητικό περί (μη) δημοσίευσης διαθήκης
 •  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας
 •  Πιστοποιητικό περί μη προσβολής/αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
 •  Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση
 •  Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση
 •  Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή φυσικού προσώπου/εταιρίας
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση
 •  Πιστοποιητικό περί μη διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρίας
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης 
 •  Πιστοποιητικό περί αναβολής αγωγής 
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου
 •  Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης
 •  Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής
 •  Πιστοποιητικό περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων
 •  Πιστοποιητικό περί μη αφαίρεσης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας
 •  Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
 •  Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου
 •  Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου