Ενισχύεται ο στόλος της ΕΛΑΣ

Ενισχύεται ο στόλος της ΕΛΑΣ

Με νέα 264 οχήματα θα ενισχυθεί η ΕΛΑΣ. Τα οχήματα παραλήφθηκαν σήμερα και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Τα οχήματα θα κατανεμηθούν:

* 90 στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής,

* 42 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας,

* 37 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

* 34 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας,

* 26 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων,

* 20 στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και

* 15 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «με την προσθήκη των οχημάτων αυτών ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους αστυνομικών Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».