Εγκρίθηκε η αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού

Εγκρίθηκε η αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού

Την αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων των καθεστώτων ενισχύσεων  του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, για το έτος 2020, ενέκριναν ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, τα κονδύλια για το έτος 2020 αυξάνονται:

Για την φορολογική απαλλαγή, από πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) ευρώ σε εξακόσια τριάντα εκατομμύρια (630.000.000) ευρώ.

Για την επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης από πεντακόσια εξήντα εκατομμύρια (560.000.000) ευρώ σε οκτακόσια δέκα εκατομμύρια (810.000.000) ευρώ.

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 επιμερίζεται ως εξής:

α. Για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα", τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) ευρώ.

β. Για το καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων", είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

γ. Για το καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού",  εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ.

δ. Για το καθεστώς "Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους", εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 επιμερίζεται ως εξής :

α. Για το καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα", διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ευρώ.

β. Για το καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων", εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.

Ενισχύουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.