Χρ. Σταϊκούρας: Αναβαθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων

Χρ. Σταϊκούρας: Αναβαθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων

Τους πολλαπλούς στόχους που επιτυγχάνονται στο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας. 

Συγκεκριμένα:

Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, μέσω κανονιστικών διατάξεων, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.

Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.

Προσελκύονται επενδύσεις.

Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στη θέσπιση των Κανονισμών Παιγνίων, με 7 Υπουργικές Αποφάσεις, ως εξής:

Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα.

Κανονισμός Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Κανονισμός Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

Κανονισμός Παιγνίων - Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Μηχανημάτων Τύπου Video Lottery Terminal (VLT).

Κανονισμός Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου. 

Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων μέσω Διαδικτύου.

Όπως εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, με τους Κανονισμούς αυτούς καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιγνίων και δρομολογείται η αδειοδότηση των παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

«Έτσι ολοκληρώνεται, έγκαιρα, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, ακόμη μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών» είπε.