Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για εστίαση - βιομηχανία

Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για εστίαση - βιομηχανία

Στη μείωση του ενεργειακού κόστους στρατηγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως η εστίαση και η βιομηχανία, προσανατολίζεται η κυβέρνηση μέσα από ένα ειδικό μηχανισμό προκειμένου οι τιμές ρεύματος που απολαμβάνουν να προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις των οποίων το ενεργειακό κόστος ισούται με το 20%, τουλάχιστον, του συνολικού τους κόστους παραγωγής και θα λειτουργεί μέσω της δυνατότητας που θα έχουν οι καταναλωτές αυτοί να συνάπτουν απευθείας διμερή συμβόλαια με παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το μέτρο βρίσκεται, με βάση τις πληροφορίες, στη φάση του σχεδιασμού από το υπουργείο Ενέργειας και θα ανακοινωθεί επίσημα μόλις δοθεί η σχετική έγκριση από τις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες, προς τις οποίες έχει κατατεθεί το σχετικό σχέδιο.

Αν και πηγές του υπουργείου ενέργειας δεν έδωσαν περισσότερες διευκρινήσεις εντούτοις στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Σημειωτέον ότι με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία που αφορούν το 2020, η χονδρεμπορική αγορά ρεύματος στην Ελλάδα εμφανίζονταν ως μία από τις ακριβότερες της Ευρώπης και κατά πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πάγιο αίτημα της βιομηχανίας ωστόσο οι παραπάνω παρεμβάσεις έρχονται συμπληρωματικά των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της ΔΕΗ και μεγάλων επιχειρήσεων σχετικά με τα βιομηχανικά τιμολόγια.

Βασικές προτεραιότητες του συνολικού μηχανισμού που σχεδιάζει το υπουργείο Ενέργειας είναι:

1) Αναβάθμιση ηλεκτρικού δικτύου (εσωτερικού και διασυνδέσεων).

2) Ενίσχυση σταθερότητας συστήματος για ΑΠΕ με εισαγωγή τεχνολογιών αποθήκευσης.

3) Ολοκλήρωση υποδομών για επάρκεια και ασφάλεια με ΦΑ για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής κατά τη μεταβατική περίοδο.

4) Προώθηση διμερών συμβολαίων (PPA) παραγωγών ΑΠΕ με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.

5) Δημιουργία αντίστοιχου μηχανισμού διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και προμηθευτών για την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας ευάλωτων νοικοκυριών.

6) Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση. Νέο Εξοικονομώ με διαφορετικά κριτήρια τα οποία είναι υπό επεξεργασία.

7) Σε επίπεδο ενεργειακής διπλωματίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας ως διαμετακομιστικός κόμβος.