8ος χρόνος, ημέρα 2277η
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

Ανύπαρκτα τα ελληνικά πανεπιστήμια στις διεθνείς αξιολογήσεις

Ανύπαρκτα τα ελληνικά πανεπιστήμια στις διεθνείς αξιολογήσεις

Ανύπαρκτα είναι στις περισσότερες διεθνείς αξιολογήσεις τα ελληνικά πανεπιστήμια. Από ένα σύνολο 40 πανεπιστημίων της χώρας, μόλις πέντε εμφανίζονται και στις επτά αξιολογήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο. Οι βαθμολογίες μάλιστα που δίνονται στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε είναι πολύ χαμηλές, είτε η συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκονται εκτός του χάρτη των διεθνών αξιολογήσεων.

Η καλύτερη κατάταξη που πετυχαίνει ένα ανώτατο/ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας είναι αυτή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στην φετινή αξιολόγηση «Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles 2020» εμφανίζεται στην 86η θέση παγκοσμίως και είναι η καλύτερη που επιτυγχάνει ελληνικό πανεπιστήμιο σε μια από τις επτά συνολικά διεθνείς αξιολογήσεις. Η χειρότερη θέση που καταγράφεται είναι εκείνη του ΤΕΙ Πελοποννήσου που κατατάσσεται στην… 16.201η θέση της αξιολόγησης «Webometrics 2020».

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση «Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης» του 2019. Την έκθεση αυτή παρέδωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Περικλής Μήτκας, στον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα. Για πρώτη φορά η Ετήσια Έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, περιλαμβάνει επεξεργασμένα όλα τα στοιχεία των διεθνών αξιολογήσεων των ΑΕΙ της χώρας.

Από τα 40 εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, μόνον τέσσερα από αυτά, έχουν παρουσία και στις επτά αξιολογήσεις. Πρόκειται για το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών και τέλος το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Σε έξι αξιολογήσεις συμμετέχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε πέντε αξιολογήσεις συμμετέχει το Παν. Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης και τέλος σε τέσσερις διεθνείς αξιολογήσεις συμμετέχει το Παν. Πειραιά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ.ά.

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ΑΕΙ ότι είναι «αόρατα» στις περισσότερες διεθνής αξιολογήσεις. Ειδικότερα η ΕΘΑΑΕ επεξεργάστηκε και παρουσίασε τα στοιχεία από παρακάτω επτά πιο γνωστές διεθνείς αξιολογήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

1. Top Universities (QS)

2. Academic Ranking of World Universities (ARWU)

3. World University Rankings (Times Higher Education - THE)

4. Scimago Institutional Rankings (Scimago 2019)

5. University Ranking by Academic Performance (URAP)

6. Webometrics, Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles (Top GS)

7. Webometrics 2020

(Σημ. Η αρίθμηση εθνικού επιπέδου στο Webomtrics 2020 δεν είναι συνεχής, επειδή στη λίστα της Webometrics περιλαμβάνονται ιδρύματα που δεν εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση και τα οποία δεν απεικονίζονται στον πίνακα).

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αξιολογήσεων, τις καλύτερες επιδόσεις πετυχαίνει αναμφιβόλως το ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα από ελληνικής πλευρά, εμφανίζεται Νο 1 σε πέντε από τις επτά αξιολογήσεις, ενώ στην αξιολόγηση «Times Higher Education (ΤΗΕ)» το ΕΚΠΑ εμφανίζεται στη Νο 2 θέση και στην αξιολόγηση «Top Universities (QS)» στην Νο 3 θέση. Στην παγκόσμια κατάταξη οι θέσεις του λαμβάνει είναι πολύ χαμηλότερες.

Ειδικότερα το αρχαιότερο ελληνικό πανεπιστήμιο φέρει αξιολόγηση που κυμαίνεται από την 86η θεση στην αξιολόγηση «Top GS» που είναι και η καλύτερη, έως και μια θέση μεταξύ 651-700 που λαμβάνει στην αξιολόγηση «Top Universities (QS)». Η τελευταία δεν δίνει ακριβή θέση του ΑΕΙ στη λίστα, αλλά με βάση τα κριτήρια που θέτει, η γενικότερη κατάταξη του ΕΚΠΑ βρίσκεται μεταξύ των θέσεων 651-700 μεταξύ των καλυτέρων διεθνώς πανεπιστημίων.

Το ΑΠΘ κατατάσσεται στην Νο 2 θέση από ελληνικής πλευράς. Συγκεκριμένα σε έξι από τις 7 αξιολογήσεις λαμβάνει τη Νο 2 θέση και σε μια αξιολόγηση, την «Times Higher Education (THE)» κατατάσσεται στην 4η θέση. Στην παγκόσμια κατάταξη, η καλύτερη θέση που λαμβάνει το ΑΠΘ είναι 269η με βάση την αξιολόγηση «Webometrics 2020» και η χειρότερη θέση αφορά στην αξιολόγηση «Times Higher Education (ΤΗΕ)», όπου βρίσκεται μεταξύ της θέσης 601 και 800.

Τρίτο στην κατάταξη από ελληνικής πλευράς είναι το Παν. Κρήτης με μια πρωτιά στην αξιολόγηση «Times Higher Education (ΤΗΕ)» και μια τρίτη θέση στην αξιολόγηση «Scimago 2019». Τρεις αξιολογήσεις φέρουν το Παν. Κρήτης στην 4η θέση, μια αξιολόγηση (Top GS 2020) στην 5η θέση ενώ η αξιολόγηση Webometrics 2020 το φέρνει στην 6η θέση. Σε παγκόσμια κατάταξη το Παν. Κρήτης λαμβάνει την θέση 351-400 στην αξιολόγηση «Times Higher Education» και τη χειρότερη 701-800 στην αξιολόγηση «Academic Ranking of World Universities (ARWU)».

Τα πανεπιστήμια που ακολουθούν εμφανίζουν ακόμη χαμηλότερες επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο, ενώ τα πολλά ΑΕΙ δεν βρίσκονται καν στις λίστες αξιολόγησης. Επίσης ανύπαρκτα στις περισσότερες λίστες είναι τα ΤΕΙ της χώρας, με εξαίρεση την αξιολόγηση «Webometrics 2020» που αξιολογεί κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό από ΑΕΙ μέχρι κολλέγια και ΙΕΚ/ΚΕΚ. Αυτή είναι η μόνη αξιολόγηση που περιλαμβάνει όλα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και τους αποδίδει θέσεις από την 223η που βρίσκεται το ΕΚΠΑ μέχρι την 16.201η που καταλαμβάνει το ΤΕΙ Πελλοπονήσου.

Τώρα οι αξιολογήσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν για τα ΤΕΙ μετά τη συγχώνευσή τους με τα ΑΕΙ, ενώ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν για τα ΑΕΙ. Οι περισσότερες διεθνείς αξιολογήσεις δεν πρόλαβαν να ενσωματώσουν τις αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.